AÇIK DERGİ SİSTEMLERİ


JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

 

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably on the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory and Scientific Boards, via  the links "About the Journal" and then "Journal History" .

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Yazı İşleri, Danışma ve Bilim Kurullarıyla ilgili bilgiye "Hakkında" sayfasında, "Dergi Geçmişi" adımından erişebilirsiniz. 

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt