Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

 

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably on the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory and Scientific Boards, via  the links "About the Journal" and then "Journal History" .

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Yazı İşleri, Danışma ve Bilim Kurullarıyla ilgili bilgiye "Hakkında" sayfasında, "Dergi Geçmişi" adımından erişebilirsiniz. 


İndekslendiği Kaynaklar:

                    

 

 


Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017

İçindekiler

Articles

BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) PROJELERİNİN BAŞARISINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN (MBS) ROLÜ VE MUHASEBECİNİN KATKILARI PDF PDF
Adnan Sevim, Samet Bülbül
KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN FİNANSMANI PDF PDF
Emin Dedebek
KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ULUSLARARASI BİR OTELİN KRİZ YÖNETİM PLANININ ANALİZİ PDF PDF
Gülsel Çiftçi
MEASURING THE INTEREST LEVEL OF INDEPENDENT AUDITORS IN IAS 2-INVENTORIES: A CASE STUDY FOR THE CITY OF AFYONKARAHISAR PDF PDF
Halim Sözbilir, Arif Arifoğlu
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI PDF PDF PDF
Hamdi Aydın
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA ENDEKSİ (GEDI) YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ PDF PDF
Hande Karadağ
HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA PDF
Muhammet Emin Şişman, İstemi Çömlekçi, Özkan Şahin
EV HANIMLARININ HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Gamze Işık, Murat Selim Selvi
SUBSİDİARİTE (YERELLİK) İLKESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI PDF
Hakan Cavlak


ISSN: 2146-8494