ASİMETRİK ENFORMASYON VE İÇ KONTROL-AHLAKİ TEHLİKEYİ AZATMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ-

Hakan BAKKAL

Özet


Asimetrik enformasyon sonuçları itibari ile kamu kurumlarının karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Bu bağlamda iç kontrolün asimetrik enformasyonu azaltmadaki rolü çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Asil ve vekil denilen taraflar arasında asimetrik enformasyondan dolayı ahlaki tehlike problemi sıklıkla yaşanmaktadır. İç kontrol bu problemleri azaltmada kilit role sahiptir. İç kontrol ile kurumsal hedeflere uygun olmayan davranışlar en düşük seviyeye indirilebilmekte, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır.   Çalışmada, önce ahlaki tehlike problemleri ele alınacak, daha sonra ise kamu sektöründe bu problemleri azaltmada iç kontrol mekanizmalarının katkısı incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Vekil Teorisi, Asimetrik Enformasyon, Ahlaki Tehlike, İç Kontrol, Kamu Sektörü

Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.