LOJİSTİK BÖLÜMLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: ÖRNEK BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Selçuk Korucuk, Yasemin Tatlı

Özet


Hizmet kalitesinin öneminin artması, değişen müşteri değeri ve tutumları,  rekabet diğer sektörler de olduğu gibi eğitim sektörünü de etkilemiştir. Bu bağlamda lojistik bölümünde okuyan öğrencilerin de okullarından almış oldukları hizmetin kalitesinin  önemini artırmıştır. Yine her ilde bir üniversite açılması ve sürdürülebilir  üretim ve  hizmet odaklı anlayış kavramları, üniversiteler arasındaki rekabeti artırmıştır. Bu kapsamda, üniversitelerde sunulan hizmetlerin tanımlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşır hale gelmiştir.

Bu doğrultuda, saha araştırması yapmak için Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde üç üniversite seçilmiştir. Bu üç üniversitede, öğrencilerin okullarından aldıkları hizmeti nasıl algıladıkları araştırılmıştır. Lojistik bölümünde eğitim gören öğrencilere algılanan hizmet kalitesine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar SPSS istatistiksel programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, katılımcıların gelirleri,  yatırım düşüncesi ve lojistik sektöründeki devlet teşvikleri, okumuş oldukları bölümler ve okul yönetimleri arasında memnuniyete ilişkin anlamlı farklılık bulunmuştur. Ancak beklenenin aksine, katılımcıların cinsiyeti ve katılımcıların yaşları arasında memnuniyete ilişkin anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.


Anahtar Kelimeler


Kalite, Hizmet Kalitesi, Lojistik.

Tam Metin: PDF PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.