BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Demirkol

Özet


Anayasa ve onun siyasal yansımaları Türkiye gibi demokratikleşme sürecini henüz tamamlayamamış ülkelerde son derece önemlidir. Türkiye’de siyasal tartışmalar zaman zaman anayasal zemin üzerinden yürütülegelmiştir. Türk siyasi tarihi incelendiği vakit anayasaların herhangi bir toplumsal uzlaşıya dayanmaksızın yağıldığına tanık olunmaktadır. Türkiye’nin bugün hala demokratik ve sivil bir anayasaya sahip olamamasının en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Bu anayasal durum Türk siyaseti üzerinde antidemokratik bir baskı oluşturmaktadır. Türkiye’de sivil ve demokratik bir anayasal düzen inşa edilmesi bu nedenle elzemdir.

Bu çalışmanın ana amacı demokratikleşmek adına sivil ve demokratik bir anayasanın Türkiye açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizmektir. Bu bağlamda 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında oluşturulan “Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu” ve bu komisyonun neden bir neticeye ulaşamadığının altı çizilecektir.


Anahtar Kelimeler


Sivil Anayasa, Türk Demokrasi Tarihi, Anayasa Uzlaşma Komisyonu

Referanslar


Erdoğan, M. (2009). Anayasa Hukuku, Ankara: Orion Yayınları

Elster, Jon (2008). “Anayasa Yapım Yolları”. (Çev. Mehmet Tevfik Gülsoy-Engin Saygın),

e-akademi, Eylül 2008, sayı 79, ss. 1-15. (Erişim tarihi: http://www.e-akademi.org, 13.10.2014).

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası", 1982.

Yazıcı, S. (2009). Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Gözler, K. (1998). Kurucu İktidar, Bursa: Ekin Yayınları

Gözler, K. (2001). Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları

Gözler, K. (2011). Türk Anayasa Hukuku 12. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları

Tanör, B. (2003). Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

"12 Haziran 2011 Genel Seçim Sonuçları." Yüksek Seçim Kurulu: 2011.

Tesev (2012). Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu. İstanbul: Tesev

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri, Erişim Tarihi 2013: https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/uyeler.aspx.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Çalışma Esasları, Erişim Tarihi 2013: https://anayasa.tbmm.gov.tr/calismaesaslari.aspx

"Atilla Kart İlk 4 Maddeyi Değiştirmek Mi İstiyor? Erişim Tarihi 2013: http://odatv.com/atilla-kart-ilk-4-maddeyi-degistirmek-mi-istiyor-2809131200.html

Güneş, İ. (2001). Kollektif Karar Alma Mekanizmasında Kullanılan Oylama Yöntemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 131-147

Turhan, M. (1995). Anayasacılık Açısından Çoğunluk İlkesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50 (1), 401-413

Barın, T. & Ensaroğlu, Y. (2013) Yeni Anayasa Sürecinde Neredeyiz?, SETA,

Ensaroğlu, Y. (2013) Yeni Anayasa Sürecinde Neredeyiz?, SETA, Erişim Tarihi: 13.11.2013. http://setav.org/tr/yeni-anayasa-surecinde-neredeyiz/etkinlikler/14156

Keane, J. (1991) The Media and Democracy, Polity Press,

Barın, T. (2013) Uzlaşma Yolunda: Komisyonun Uzlaştığı Maddeler ve Anayasa, SETA, Ankara


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.