PETROL FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ

Hasan Ayaydın, Abdulkadir Barut

Özet


Bu çalışmanın amacı, 1997M1-2016M5 döneminde  petrol fiyatları ve altın fiyatlarının hisse senedi getirisine etkisinin incelenmesidir. Çalışmada Johansen-Juselius Eş Bütünleşme Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda ise brent petrol fiyatlarında meydana gelen bir birimlik artışın BİST100 hisse senedi getirisinde 1.516 birimlik bir azalış meydana getirdiği, diğer yandan altın fiyatlarında meydana gelen bir birimlik artışın ise BİST100 hisse senedi getirisinde 0.455 birimlik bir artış meydana getirdiği tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile BİST100 ile petrol fiyatları arasında negatif, BİST100 ile altın fiyaları arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonucunda ise petrol fiyatı ve BİST100 arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Altın fiyatları ile BİST100 hisse senedi getirileri arasında istatistiki olarak bir nedensellik bulunamamıştır.


Referanslar


Adaramola, A. O. (2012). Oil Price Shocks And Stock Market Behaviour: The Nigerian Experience ,Journal of Economics, 3(1), 19-24.

Akgün, A., Şahin, D.E. ve Yilmaz, B. (2013).’’The Effect of Variations in Gold and Oil Prices on BIST 100 Index’’, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), 726-730.

Altıntaş, H. (2013). ‘’Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat Ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Ve Dinamik Nedensellik Analizi’’, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 1-30.

Baig, M. M., Shahbaz, M., Imran, M., Jabbar, M. ve Ain, Q. U. (2013). ‘’Relationship Between Gold And Oil Prices And Stock Market Returns’’,Economica,9(5), 28-39.

Basit, A. (2013). Impact Of KSE-100 İndex On Oil Prices And Gold Prices İn Pakistan,IOSR J Bus Manag (IOSR-JBM),9(5), 66-69

Bhunia, A.(2013). Cointegration and Causal Relationship among Crude Price, Domestic Gold Price and Financial Variables: An Evidence of BSE and NSE, Journal of Contemporary Issues in Business Research 2, 1-10

Bilal, A. R., Talib, N. B. A., Haq, I. U., Khan, M. N. A. A. ve Naveed, M. (2013). How Gold Prices Correspond To Stock İndex: A Comparative Analysis Of Karachi Stock Exchange And Bombay Stock Exchange, World Applied Sciences Journal,21(4), 485-491

Chen, S. S., Hsu, K. W. (2012). Reverse Globalization: Does High Oil Price Volatility Discourage International Trade?, Energy Economics, 34(5), 1634–1643

Cunadoa, J.,N Gracia, F. P.(2005). Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 45, 65–83

Çetinkaya, A.T ve Türk, E. (2014). Tasarruf Ve Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneği (1975-2012), Kara Harp Okulu Bilim Dergisi , 24(2), 45-60

Gilbert, R. J.( 1984). Will Oil Markets Tighten Again? A survey of Policies to Manage Possible Oil Supply Disruptions, Journal of Policy Modeling 6, 111–142

Gokmenoglu, K. K. ve Fazlollahi, N. (2015).The Interactions among Gold, Oil, and Stock Market: Evidence from S&P500, Procedia Economics and Finance,25, 478-488

Granger, C.W.J. and Newbold, P. (1986). Forecasting Economic Time Series, Academic Press, Inc., New York

Güler, S.ve Nalın, H. T. (2014). The Determinants of Stock Market Returns: An ARDL Investigation on Borsa Istanbul, Romanian Economic Journal,17(51), 3-24

Güngör, B. ve Kaygin, C. Y. (2015). Dınamık Panel Verı Analızı Ile Hısse Senedı Fıyatını Etkıleyen Faktörlerın Belırlenmesı, Kafkas University. Faculty Of Economics And Administrative Sciences. Journal, 6(9), 149-167

Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., Razak, A. A., Tha, G. P. ve Marwan, N. (2013). The Link Between Gold Price, Oil Price And İslamic Stock Market: Experience From Malaysia., Journal of Studies in Social Sciences, 4(2), 161-182

Irshad, H., Bhatti, G. A., Qayyum, A. ve Hussain, H. (2012). Long run Relationship among Oil, Gold and Stock Prices in Pakistan, The Journal of Commerce,6(4), 06-21

Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, s.169-210

Khan, A., Naseem, I.ve Khan, M. K.(2016). ‘’Relationship of International Oil Prices, Gold Prices and Stock Returns; Evidence from KSE’’,ERSED ,3-4 Kasım ,Dubai

Kumar, V. Robert, L. and Gaskins, J. N. (1995). Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures, International Journal of Forecasting Elsevier, 11(3), 361-377

Monjazeb, M.ve Shakerian, M. S. (2014). The Effects Of Gold Prıce And Oıl Prıce On Stock Returns Of The Banks In Iran , Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter),3(10), 86-91

Nandha M. ve R. Faff (2008). Does Oil Move Equity Prices? A Global View ,Energy Economics, 30, 986-997

Sevüktekin, M. ve Çınar, M. (2016). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (Eviews Uygulamlalı), Dora Yayıncılık 4.Baskı.

Sujit, K. S. ve Kumar, B. R. (2011). Study On Dynamic Relationship Among Gold Price, Oil Price, Exchange Rate And Stock Market Returns, International Journal of Applied Business and Economic Research, 9(2), 145-165

Yıldırtan, Ç.D. (2011). E - Views Uygulamalı Temel Ekonometri (Makro Ekonomik Verilerle), Türkmen Yayınevi, İstanbul.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.