MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE

Ensar Nişancı

Özet


Ninova bölgesinin başşehri Musul’u IŞİD’den kurtarmaya yönelik operasyon sadece Musul odaklı bir operasyon olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bu Operasyona katılan koalisyon güçlerinin ilan edilen ortak iki hedefi var: birincisi Musul’un kurtarılması, ikincisi ise IŞİD ile mücadele. Ancak Musul’un Irak ve Ortadoğu bölgesi açısından stratejik önemi ve jeo-stratejik konumu dikkate alındığında bu operasyonun hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel güç denklemi üzerinde radikal dönüşümlere neden olabileceği görülür. Musul isminden de anlaşılacağı üzere Ortadoğu’nun hem küçük bir haritası hem de laboratuvarıdır. Bu nedenle Musul operasyonunun kaderi Ortadoğu’nun kaderinin önceden tespiti açısından son derece önem arzeder. Bu bildiride Musul operasyonunun bölgesel güç denklemini ne şekilde değiştirebileceği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede Musul operasyonuna katılan her bir aktörün stratejik hedefleri incelenecek ve koalisyon güçleri arasındaki iç ihtilaflar ve bu ihtilafların operasyonun kaderini ne yönde etkileyeceği hangi komplikasyonları doğurabileceği ve bütün bunların Irak ve bölge üzerindeki yansımaları incelenecektir. 


Referanslar


N/A


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.