KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLİ SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILASTIRILMASI

Osman Şimşek, Abdullah Yinanç

Özet


Kentsel altyapıda; Su ve atıksu, elektrik, telekominikasyon da her türlü planlama, yapım, temin,  iletim, işletim gibi temel döngüleri kontrol etmek, bunlar için gereken sermaye, emek ve farklı işletim alternatiflerini ortaya koymak, AB deki su, atıksu, elektrik ve  telekominikasyon politikalarıyla ilgili küresel bir yaklaşımın ülkemiz içinde uygulanabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Su ve atıksu  fiyatlandırma politikaları kapsamında, suyun verimli kullanılmasının teşviki ve farklı su kullanıcılarının, su hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşılanmasına katkıda bulunmalarını sağlayan unsurlar önem taşımaktadır.

Elektrik temini ve telekominikasyon hizmetleri ile ilgili yatırımları şekillendiren en önemli ölçüt ise talep unsuru, piyasa reformları, çevresel kısıtlamalar ve sermayeye erişim gibi unsurlardır.

Bu durum ise enerji üretimi ve arzında yatırımcıları daha fazla riske maruz bırakmakta bu da genellikle  yatırımları etkilemektedir.

Esasen elektirik ve telekominikasyon üretim teknolojileri ve ağları yüksek yapım ancak düşük bakım maliyetlerini içermektedir.

Su ve atıksu  finansmanı ise, anlamsal olarak ‘Maliyetlerin Karşılanması İlkesi  ve Kirleten Öder Kuralı’ nın göz önünde bulundurulması, su kullanımı ile ilgili ücret ve bedellerin belirlenmesi, su ve atıksu hizmetlerinden  doğan maliyetlerin karşı­lanması ilkesinin uygulanması ve elde edilecek gelirler ile de gerekli yatırımların gerçekleştirilmesine katkının sağlanacağı bir döngüdür.

Bu nedenle; Özellikle ülkemiz için, su ve atıksu hizmetleri başta olmak üzere diğer altyapı yatırım ve hizmetlerinden doğan maliyetlerin karşı­lanmasının halka yansıma oranı AB üyesi ülkelerin,halka yansıtılan miktarların çok gerisindedir.

Tüm altyapı özelliklede,Su, atıksu, elektrik ve telekominikasyon ile ilgili faaliyet ve tesislerin inşasını, finansmanını ve bakımını da kapsayan, maliyetler ile tüm bu işler için  kullanıcıların ödeyebileceği ölçeklerdeki ‘Reel Anlayış’ olgusu çerçevesindeki yapılandırılmalar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir.

Referanslar


Bundesnetzagentur Web Sitesi, (2015). EnergyRegulations. http:// www. bundesnetzagentur. de/cln_1411/EN/Areas/Telecommunications/AboutUs/aboutus-node.html, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Bundesnetzagentur Web Sitesi, (2015). EnergyRegulations. http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/EN/Areas/Telecommunications/AboutUs/aboutus-node.html, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Bundesnetzagentur Web Sitesi, (2015). Grid Expansion in Germany; http://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/EN/WhatyouneedtoknowBrochure.pdf;jsessionid=BD8AC40EFB6BC7BAD6396CA85EBB8DBF?__blob=publicationFile, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Bundesnetzagentur Web Sitesi, (2015). Grid Expansion in Germany; http://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/EN/WhatyouneedtoknowBrochure.pdf;jsessionid=BD8AC40EFB6BC7BAD6396CA85EBB8DBF?__blob=publicationFile, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Deutsche Telekom web sitesi, (2015). Enerji Sektörü Raporu – EDAM; http://edam.org.tr/document/enerji%20sektr%20raporu%2085-127.pdf, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Deutsche Telekom web sitesi, (2015). Enerji Sektörü Raporu-EDAM; http://edam.org.tr/ document/enerji%20sektr%20raporu%2085-127.pdf, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Freshwater 2004-Belgium, (2004). http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/belgium/belgiumsanitation04f.pdf, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

OECD Web Sitesi, (2015). OECD Reviews of Regulatory Reform InTelecommunicationsIn Germany. http://www.oecd.org/regreform/32408088.pdf, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

OECD Web Sitesi, (2015). OECD Reviews of Regulatory Reform InTelecommunicationsIn France. http://www.oecd.org/france/32482712.pdf, 13.02.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.

OECD, (2006). Infrastructureto 2030, Volume 1: Telecom, Land Transport, WaterAndElectrıcity.

OECD, (2007). Infrastructureto 2030, Volume 2: MappingPolicyForElectricity, WaterAnd Transport.

OECD, (2011). Pensionfundsinvestment in infrastructure: A survey. International FuturesProgramme, Projects on Strategic Transport Infrastructureto 2030.

Profile of the Germany watersectror, (2011). Primary legislation for Charging for water and sewerage in frastructure with in new development, 2012).

Vodafone UK web sitesi, (2015).http://www.vodafone.co.uk/about-us/company-history/index.htm

Whampoo web sitesi, 2015.

Yinanç, A. (2012). Kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi. Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi, 4-9 Kasım 2012, Antalya.

Yinanç, A. (1997). Yerel Yönetimlerde Verimlilik Akışının Sağlanması, Uzmanlık Tezi, TODAİE, ANKARA.

ÇSB, (2015). Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul Ve Esas Belirlenmesi Projesi, (Kalkınma Bakanlığı / Belediye Sektörü Proje No: 2013K080050), ANKARA


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.