OSMANLI KADINININ “TEŞEBBÜS” KAVRAMINA YAKLAŞIMI “KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hatice Baysal, Ahmet Sait Özkul

Özet


Medya, girişimcilikle ilgili değerleri-imajları ileten bir söylem üreterek, girişimciliğe ilişkin uygulamaları teşvik ederek ve toplumda girişimci bir ruhu cesaretlendirerek kadının girişimciliğe yönelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Osmanlı yazılı basınının da, özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra kadına girişimcilik konusunda yön vermeye çalıştığı ifade edilebilir. Bu çalışmada, yayın hayatına 1913 yılında başlayan ve 1921 yılına kadar yayın faaliyetlerini sürdüren bir kadın dergisi olan “Kadınlar Dünyası” içinde yer alan ve başlığında teşebbüs kavramı kullanılan yazılar incelenmektedir. Bundan maksat, o zamanın Türkiye’sinde önemli bir figür olarak kabul edilen kadının, teşebbüs kavramını nasıl yorumladığını ortaya koymaktır. Sonuçta, bir asır önceki Türk kadınının “teşebbüs” kavramını yorumlayışını görmekle, tarihsel açıdan kadının girişimciliğe bakışı değerlendirilebilecektir.


Anahtar Kelimeler


Osmanlı’da Kadın, Teşebbüs, Kadınlar Dünyası

Referanslar


Achtenhagen, L., & Welter, F. (2003). New Perspectives on Women Entrepreneurship, Butler, J. E. (Ed.), Female entrepreneurship in Germany: Context development and its reflection in German media, (77-100), Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Ahl, H. (2005). Casting the Other: The Production and Maintenance of Inequalities in Work Organizations, Czarniawska, B., & Hopfl, H. (Ed.), The construction of the female entrepreneur as the other, (52-67), New York: Routledge.

Anderson, A. R., & Warren, L. (2011). The entrepreneur as hero and jester: Enacting the entrepreneurial discourse, International Small Business Journal, 29 (6), 589-609.

Bruni, A., Gherardi, S., & Poggio., B. (2004). Entrepreneur-mentality, gender and the study of women entrepreneurs, Journal of Organizational Change Management, 17 (3), 256-268.

Çakır, S. (2013). Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2007). Pozitivist Metodoloji, bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum, 2. Baskı, Ankara: ERK.

Gülcü, E., & Tunç, S. (2012). Osmanlı basın hayatında kadınlar dünyası dergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 155-176.

Gürol, A. (2000). Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Ankara: Atılım Üniversitesi Yayını.

Hang, M., & Weezel., A. V. (2005). Media and entrepreneurship: A survey of the literature relating both concepts, 18th Scandinavian Academy of Management Meeting (1-25), Denmark: Aarhus School of Business.

Kadınlar Dünyası, No: 3, Teşebbüste ittihad, Emine Seher Ali, 6 Nisan 1324 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 18, Teşebbüs-i şahsî, 21 Nisan 1329 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 21, Teşebbüs-i şahsî ne demektir?, Fatimetüzzehra, 24 Nisan 1329 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 22, Nisvân-ı sâlifede teşebbüs-i şahsi, Makbule Emin, 25 Nisan 1329 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 35, Teşebbüsâta bir nazar, Emine Seher Ali, 8 Mayıs 1329 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 78, Teşebbüste cesâret zâmin-i muvaffakiyettir, Asiye Cahit, 20 Haziran 1329 (Rûmî).

Kadınlar Dünyası, No: 106, Teşebbüs, teşebbüs-i şahsî, teşebbüs-i müşterek veya hep böyle olmalıyız, Atiye Şükran, 24 Ağustos 1329 (Rûmî).

Oktar, T. (1998). Osmanlı Toplumunda Kadının Çalışma Yaşamı, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

Özgen, H. N. (1993). Türkiye’de Kadın Girişimcilik, Necla Arat (Y.h.), Türkiye’de kadın girişimciliği: Mevcut durum, sorunlar ve öneriler, (223-253), Ankara, Tes-Ar Yay, No: 7.

Özkiraz, A., & Arslanel M. N. (2011). İkinci Meşrutiyet döneminde kadın olmak, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (1), 1-10.

Papatya, N. (2013). Kadın Girişimcilik, Kaygın, E. & Güven, B. (Ed.), Güç ve Otorite Şemsiyesi Altında Hangi Kadın Girişimci?: Bilgikuramsal Kaygılar Üzerinden Özgürlük Seslenişleri, (79-91), İstanbul: VeriTasakademi Yayınları.

Soysal, A. (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65 (1), 83-114.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.