TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER HESABININ ÖDEMELER DENGESİ İÇİNDEKİ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Bige Küçükefe, Dündar Murat Demiroz

Özet


Üniversite sanayi işbirliği, modern sanayinin çıkış noktası olan İngiliz sanayi devrimiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. 1975-1985 döneminde 1970’lerden bu yana gittikçe yaygınlaşan üniversite-sanayi araştırma işbirliğinin önemi günümüzde bir kat daha artmıştır. Yeni bilimsel bilgiye duyulan ihtiyaç, sanayi ve akademik kurumlar arasındaki bağlantıyı artırmaktadır. Özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) içinde bilimsel ve teknik bilginin önemli ölçüde dağılımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada dünyada üniversite-sanayi işbirliği önce ele alınacak, daha sonra Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler


Üniversiteler ve Sanayi, Bölgesel Kalkınma, Avrupa Birliği, Türkiye, Trakya Bölgesi

Referanslar


EĞİMEZ, M.ve KUMCU, E. (2011). Ekonomi Politikası, Teori ve Türkiye Uygulaması, 16. Baskı, İstanbul, Remzi Kitabevi.

GHOSH, A,(1995). “International Capital Mobility Amongst the Major Industrialised Countries: Too Little or Too Much?”, The Economic Journal, 105: 107-128.

GRUBER J.W ve KAMİN, S.B. (2005). “Explaining the global pattern of current account imbalances”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System, USA.

GÜLALP, H. (1987). Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, 2. Baskı, Ankara,Yurt Yayınları 5,

IMF (2013). Sixth Edition of the IMF's Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), International Monetary Fund

KARLUK, R.(2011). Türkiye Ekonomisi, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

KAZGAN, G. (2006). Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

OBSTFELD, M. (2012). “Does the Current Account Still Matter?”, American Economic Review, 102(3): 1-23.

OBSTFELD, M.ve ROGOFF, K. (1995). “The Intertemporal Approach to the Current Account”. In G. Grossman and K. Rogoff (eds.), Handbook of International Economics, Vol. 3. Amsterdam: North Holland.

OBSTFELD, M. ve ROGOFF, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, ch:1.

ÖZMUCUR, S. (1994). Gelirin Fonksiyonel Dağılımı: 1948-1993, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi.

RAZIN, A. (1995). “The Dynamic-Optimizing Approach to the Current Account: Theory and Evidence”. In P. Kenen (ed.) Understanding Interdependence: The Macro-economics of the Open Economy. NJ: Princeton.

SACHS, J. (1981). “The Current Account and Macroeconomic Adjustment in The 1970s”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, 201-282.

SEYİDOĞLU, H. (1993). Uluslararası İktisat, 9. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları.

TCMB (2014).Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye’nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı’na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama, İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü, Ağustos 2014.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.