MAĞAZA ZİNCİRLERİNİN LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİNLİĞİ

Cengiz Duran, Sema Behdioğlu

Özet


Bu çalişmanin amaci ankara’da faaliyet gösteren perakende zinciri firmalarinin lojistik bilgi teknolojilerinin ve lojistik bilgi sistemlerinin etkinliğini analiz etmektir. Yapilan çalişmayla ankara’da faaliyet gösteren 300 perakende zinciri firmaya anket yapilmiştir. Perakende zinciri firmalarinin lojistik bilgi sistemlerinde hangi bilgi teknolojilerini ne kadar süreyle kullandiklari ve bunlardan elde edilen fayda belirlenmiştir:. Perakende zinciri mağazalarin teknolojiler açisindan değerlendirildiğinde ankete katilanlarin %71’i internet ağlarini %51ile ticari paket (stok, muhasebe ve depo yönetimi vb.) Uygulamalarinin kullandiği görülmektedir. Teknolojiler kullanim zamani açisindan bakildiğinda; en kisa süre kullanilan barkod ve rfid teknolojisi iken bunu internet takip etmektedir. Yazilim ve donanimi açisindan değerlendirilir ise gezgin satici sisteminin en az yeterli bulunur iken internet teknolojisi en yeterli olarak bulunmaktadir. İstenilen fayda açisindan tüm bilgi sistemi uygulamalarinin ortalamasinin yükseğin üzerindedir. Ama en fazla faydayi müşteri ilişiklileri modülünden ve daha sonrada internet uygulamalarindan elde etmektedirler. En az faydayi barkod ve rfid uygulamalarindan ile elde ettikleri belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


lojistik bilgi sistemi, mağaza zincirleri, lojistik bilgi teknolojilerilojistik bilgi sistemi, mağaza zincirleri, lojistik bilgi teknolojileri

Referanslar


Acar, D.; Ömürbek, Nuri; Ömürbek, Vesile, (2003)Bilgi teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının analizi, Süleyman Demirel üniversitesi, İ.B.B.F, Cilt.8 Sayı.2

Erdem, A. (2010) Türkiye’de Akaryakıt Sektöründeki Dağıtım Firmalarının CRM Uygulamalarının WEB Siteleri Üzerinden İncelenmesi ,İletişim, Cilt.6, Sayı.2, Erdemhttp://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911816.pdf

Bingi, Prasad; Sharma, K. Maneesh; Godla, K. Jayanth (1999) “ Critical issÜes affecting an ERP implementation “ İnformation Systems Management, Vol 16, No.3 Summer

Delice, T. (2013) “Perakende Lojistik Yönetimi: Gıda Perakende Sektöründe Faaliyette Bulunan Mağazada Bir Araştırma” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye-

Güler, Elçin, (2006) Depo Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusü Yüksek Lisans Tezi Güleş, 1999) (dergipark.ulakbim.gov.tr/selcuksbmyd/article/download/5000084317/5000078414)

Higgins, N., L., Cairney, T., 2006., RFID opportunities and risks. Journal of Corporate Accounting& Finance, Vol, 17 (5):51-57.

Kanalcı Ö., (2005), “Türkiye ve Lojistik”, Araştırma ve Meslekler Geliştirme Müdürlüğü, Ar-Ge Bülteni, Kasım.

Kaynak, Ramazan; Karadeniz, Mustafa,; Durmaz, Ahmet, 2016, İşletmelerde Radyo frekanslı tanımlama teknolojisi (RFID) kullanımının algılanan faydaları: Bir hiyerarşik çoklu regresyon analizi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt 30, Sayı:3

Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998). Fundamentals of Logistics Management, Boston: Irwin/McGraw-Hill

Ngai, E.W.T.; Lai, Kee-Hung, Cheng, T.C.E. (2008) Logistics information systems: The Hong Kong experience Int. J. Production Economics 113 223–234

Tekin, Mahmut; Güleş, H. Kürşat; Öğüt, Adem,(2003) Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi” Yenilenmiş II.Baskı, Nobel Yayın ve Dağıtım


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.