SERMAYE YAPISI İLE FİRMA PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİST’DE KAYITLI TURİZM SEKTÖRÜNDE TESPİTİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Doğan Kutukız, Emre Ergun, Birol Öztürk, Emine Özdek

Özet


Bilindiği gibi halka açik firmalarda, diğer işletmelerinin karlilik, süreklilik, pazar payini arttirma amaçlari yaninda firmanin piyasa değerini arttirmak önemli bir amaçtir. Firmalarin piyasa değerlerinin yükselmesinde firmanin içinde bulunduğu ekonomik genel durum, sektör durumu ve işletme yönetiminin verdiği kararlar, kurumsallaşma önemli olmaktadir. Bunlarla birlikte firmanin sahip olduğu varlik ve sermaye yapisi firmanin büyüklüğü, risk durumu, karlilik oranlari da firma değeri üzerinde önemli ölçüde etkiye sahiptirler. Bir başka ifadeyle, firmanin nasil bir performans gösterdiği firmanin piyasa değerini belirlemektedir. Sermaye pıyasalarinda firmalarin piyasa değerlerinin yükseltilmesi amaciyla firma kaynaklarinin nereden, hangi koşullarda ve hangi oranlarda sağlanacaği literatürde geniş bir şekilde araştirilmaktadir.

Bu çalişmada, 2010-2015 dönemine ait bist-100 endeksine dahil olan turizm firmalarin sermaye yapilarina ait veriler kullanilarak, firmalarin değerleri ile sermaye yapilari arasinda bir ilişki olup olmadiği araştirilmiştir. Araştirmada kullanilan bağimli değişken piyasa değeri, bağimsiz değişkenler ise kisa vadeli borçlar/pasif toplami uzun vadeli borçlar/pasif toplami ve öz kaynaklar/pasif toplami ve diğer birçok oran alinmiştir. Araştirma yöntemi olarak korelasyon analizi ve panel veri analizi kullanilmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarina göre firmalarin sermaye yapilarindaki değişimin firmalarin piyasa değerleri ile arasinda anlamli korelasyonlar olup olmadiği gözlemlenmiştir.

Korelasyon analizi yapilmasinin amaci isletmenin sermaye yapisini belirleyen oranlarin piyasa değeri ile ilişkisini bağimsiz olarak incelemek olup iki değişken arasindaki ilişki, ikili ya da basit korelasyon ismi verilen basit korelasyon teknikleri kullanilmiştir. Panel veri analizi yöntemiyle, sermaye yapisini ve karliliğini gösteren oranlardan hangilerinin firma piyasa değeri üzerinde etkileri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


AKIN, Emine Ebru (2004), Sermaye Yapısı, Kaynak Maliyeti İle Firma Değeri İlişkisi Ve İMKB’de Uygulaması, Master Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AKAL, Zühal (1998), İşletmelere Performans Ölçüm Ve Denetimi; Çok Yönlü Performans Göstergel

Referanslar


AKIN, Emine Ebru (2004), Sermaye Yapısı, Kaynak Maliyeti İle Firma Değeri İlişkisi Ve İMKB’de Uygulaması, Master Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

AKAL, Zühal (1998), İşletmelere Performans Ölçüm Ve Denetimi; Çok Yönlü Performans Göstergeleri. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No.473. Ankara-1998.

AKGÜÇ, Öztin(1994), Finansal Yönetim, 6. Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

Akkaya, C. (2008). Sermaye Yapısı, Varlık Verimliliği ve Karlılık: İMKB’de Faaliyet Gösteren Deri-Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30): 1-13.

Albayrak, A. S. ve Akbulut, R. (2008). Karlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7): 55-83.

Aydın, N. ve G. Kulalı(2013), İMKB-100 Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Borç Yapısını Belirleyen Faktörler. Verimlilik Dergisi, 2013/1.

Brigham, E.F., and Gordon, M.J. (1998), “Leverage, Dividend Policy, and the Cost of Capital.” Journal of Finance, March

Çabuk, A. ve Lazol, İ. (2008). Mali Tablolar Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Chen,Y. ve K. Hammes (1997), “Capital structure, theories and empirical results-a panel data analysis”, Conference on Financial Regulation at Groningen, Netherlands.

Deomsak Rataporn, Paudyal Krishna ve Pescetto Gioia; “The Determinants of Capital Structure: Evidence from the Asia Pacific Region”, Journal of Multinational Financial Management, V:14, 2004 ss:387

Durbin, J. and Watson, G. S. (1951). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, II., Biometrika, 38: 159–179.

Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2008). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.

GUJARATI, Damodar N. (2001), Temel Ekonometri, Çev., Ümit Şenesen ve Göktürk Şenesen, 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Kandır, S., Karadeniz, E., Özmen, M. ve Önal, Y. B. (2008). Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, 10 (1): 211-237.

Korkmaz, Turhan, Albayrak, Ali Sait ve Karataş, Abdülmecit (2007), “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Kobi’lerin Sermaye Yapısının İncelenmesi: 1997 -2004 Dönemi”, İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 253.

MODIGLIANI, F., M. H. Miller (1958); “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, Vol. 48, No. 3, 261-297.

MUTAN, Oya C. ve E. Çanakçı (2007), Makroekonomik Etkilerin Hisse senedi Piyasası Üzerindeki Etkileri, SPK Yayınları (Kamuya Açık) Araştırma Dairesi, Ankara.

ÖZALTIN, Oğuzhan (2006), Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisi İMKB’de Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mondher Kouki. Hatem Ben Said(2012) capital structure and size (Titman and Wessels, 1988; Kouki and Said, 2012).

Najjar ve Petrov (2011), ‘’Capital Structure of Insurance Companies in Bahrain’’ International Journal of Business and Management Vol. 6, No. 11; November 2011

Okka, O. (2006). Finansal Yönetime Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Weston, J. Fred ve Brighan, F. Eugene (1993), Essentials of Managerial Finance, The Drydon Press, 10th Edition, Harcourt Canada.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.