FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ

Hande Özolgun

Özet


Mali analiz, işletmenin bilanço bilgilerini ve muhasebe kayıtlarını esas alarak işletmenin gelir ve gider durumunu ve nakit akımını analiz eden bir yöntemdir. Mali analiz, işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve mali gelişiminin yeterli olup olmadığını belirlemek için mali tablolar üzerinde uygulanan çalışmaların toplamıdır. Yapılan bu çalışmalarda hem geçmişle ilgili olan bilgiler elde edilmekte, hem de gelecekle ilgili tahminlerin yapılması sağlanır.


Referanslar


Savcı, Mustafa (2011), Mali Tablolar Analizi, Murathan Yayınevi: Trabzon, s. 21

Akgüç, Öztin (2002), Mali Tablolar Analizi, İstanbul, s. 5-6

Feyiz, Mehmet Ali (2008), Genel Muahsebe, Murathan Yayınevi: Trabzon, s. 25-27

Vergi Usul Kanunu

İnan, İsmail Hakkı (2008), Tarımsal İşletme Yönetimi ve Planlaması, Tekirdağ, s. 33-36

https://www.investaz.com.tr/likidite-nedir.

( Erişim Tarihi: 13.11.2016).

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5c.htm

( Erişim Tarihi: 13.11.2016).

(megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/ Kaynak%20Hesapları .pdf).

( Erişim Tarihi: 13.11.2016).

Civan, Mehmet (2009), Finansal Tablolar Analizi ve Örnek Uygulamalar, Abigem Eğitimi: Trabzon

http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf

( Erişim Tarihi: 13.11.2016).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.