MÜLTECİLER SORUNU, GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE-AB VİZE PAZARLIĞI

Haydar Efe

Özet


Günümüzde hem Avrupa Birliği hem de Türkiye tarihlerinin en büyük mülteci akınına tanıklık etmektedir. AB ve Türkiye birlikte düzensiz göç kriziyle başa çıkmada ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmede birlikte çaba harcamaktadırlar.

Bu çalışma, Suriye Krizi’yle birlikte şiddetlenen Türkiye üzerinden Avrupa Birliği üyelerine yönelik yasadışı göçle mücadeleyi açıklamayı amaçlamakta ve bu kapsamda Türkiye’yle AB arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması karşılığında imzalanan geri kabul antlaşmasına ek olarak, 2016 yılının sonundan itibaren vizesiz seyahat hakkı verilmesi konularında devam eden pazarlıklara odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler


AB-Türkiye Geri Kabul Antlaşması, vize serbestliği, mülteciler sorunu, yasadışı göç

Referanslar


“AB vize için ‘el freni’ önerisini reddetti”, Cumhuriyet, 30 Nisan 2016, s. 13. “AB’nin vize muafiyeti tehlikede”, Cumhuriyet, 29 Nisan 2016, s. 13.

“AP Türkiye Raportörü: Kısa vadede vizesiz Avrupa mümkün değil”05.05.2016, http://www.hurriyet.com.tr/ap-turkiye-raportoru-kisa-vadede-vizesiz-avrupa-mumkun-degil-40099475 , (16.11.2016)

Bratislava Declaration and Roadmap, European Council, Statements and Remarks 517/16, 16.09.2016, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647412_en.pdf, (27.10.2016)

Council, (2001) COUNCIL REGULATION (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossiing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0539&from=EN (06.11.2016)

“Çavuşoğlu’ndan Avrupa’ya işbirliği sözü”, 12.10.2016, http://www.dw.com/tr/%C3%A7avu%C5%9Fo%C4%9Flundan-avrupaya-i%C5%9Fbirli%C4%9Fi-s%C3%B6z%C3%BC/a-36027016, 03.11.2016

European Commission, (2016g) Communication From the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council, Third Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, (Brussels, 28.09.2016) COM (2016) 634 final http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/com_2016_634_f1_other_act_863309.pdf , (29.10.2016)

European Commission, (2014) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap Brussels, 20.10.2014 COM(2014) 646 final, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-646-EN-F1-1.Pdf , (06.11.2016)

European Commission (2016d) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap {SWD(2016) 97 final} Brussels, 4.3.2016 COM(2016) 140 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/turkey_second_progress_report_en.pdf (08.11.2016)

EU-Turkey statement, 18 March 2016, International Summit, Press Release 144/16, 18/03/2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ , (15.11.2016)

European Commission, (2016b) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Turkey), Brussels, 4.5.2016 COM(2016) 279 final 2016/141 (COD), https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-279-EN-F1-1.PDF (06.11.2016)

European Commission,(2016e) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap {SWD(2016) 161 final}, Brussels, 4.5.2016 COM(2016) 278 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/third_progress_report_on_turkey_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf ,(01.11.2016)

European Commisson, (2016f), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Second Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement Brussels, 15.6.2016 COM(2016) 349 final http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160615/2nd_commission_report_on_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_agreement_en.pdf, (30.10.2016)

“Frontex News-European Border and Coast Guard Agency launches today”, 06.10.2016, http://frontex.europa.eu/news/european-border-and-coast-guard-agency-launches-today-CHIYAp , (16.11.2016)

Uluslararası Göç Örgütü, (2009), Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Hukuku No:18.

Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers, European Commission Fact Sheet, Brussels, 28 September 2016. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1664_en.htm , (15.11.2016)

Iain Chambers, (2014) Göç, Kültür, Kimlik, Ayrıntı Yayınları, 2. Basım,

Karluk, Rıdvan (2007) Avrupa Birliği, Beta Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, s. 22.

Mehmet Uğur Ekinci, Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması ve Vize Diyaloğu, rapor, SETA Yayınları, 2016, İstanbul, http://file.setav.org/Files/Pdf/20160714114250_tu%CC%88rkiye-ab_gka_.pdf , (01.11.2016)

“Mültecilere karşı ‘savunma hattı’ ”, Cumhuriyet, 17 Şubat 2016, s.20.

Massimo Livi Bacci, (2009), Avrupa’da Nüfus Hareketleri, Literatür Yayınları, İstanbul.

Managing the Refugee Crisis, The Facility for the Refugees in Turkey, http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/20161027-frit-factsheet-v2.pdf , (29.10.2016)

“Merkel: Vize konusunu çözmek için bir şans var”, Cumhuriyet, 5 Eylül 2016, s.11.

“NATO’ya Türk itirazı”, Cumhuriyet, 28 Ekim 2016, s.7

Sander, Oral (2010) Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e , İmge Yayınları, İstanbul,20. Baskı.

Statement of the EU Heads of State or Government, 07/03/2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/07-eu-turkey-meeting-statement/# , (30.10.2016)

Remarks by President Donald Tusk after the Bratislava Summit, 16,09,2016, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15746829fcf09411 , (27.10.2016)

“Schulz’ statements following his visit to Turkey”, (02.09.2016) http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press-room/schulz%E2%80%99s-statement-following-his-visit-to-turkey , (28.10.2016)

The Facility for the refugees in Turkey, http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/index_en.htm, (29.10.2016)

“Türkiye’den AB’ye vize resti”, (03.11.2016)http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-abye-vize-resti/a-36243743 , (14.11.2016)

“Wikileaks AB’nin Sığınmacılara Karşı Askeri Planını Yayımladı”, Cumhuriyet, 18 Şubat 2016, s.13.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Kanun No: 6458, Kabul tarihi: 4/4/2013, Resmi Gazete, 11 Nisan 2013 Perşembe, sayı: 28615


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.