KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Pınar Öztürk Demirtaş, Seda Hilmiye Bostanci

Özet


Kentsel yaşamın hareket alanları, yollar, park alanları, meydanlar ve kent merkezleridir. Kentler Lynch’in (1960) tanımladığı gibi, yollara, sınırlara, bölgelere, nirengi noktalarına ve işaret öğelerine sahiptir. Bu özellikler, kentte yol yön bulmayı, kentsel aktiviteleri gerçekleştirmeyi sağlamaktadır. Bu kentsel bileşenler, kent kimliği üzerine akılda kalıcı görsel bütünlüğü sağlamaktadır. Kentsel bileşenler, kentsel peyzaj, tarihi dokular, kent meydanları, merkezi iş alanları, sokaklar, bina cepheleri, park alanları, kent mobilyaları, işaret öğeleri, heykel ve sanat öğeleri gibi çok çeşitli fonksiyonlara, etki alanına ve görsel özelliklere sahiptir. Park ve merkezi alanlarda yer alan banklar, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, yönlendirici levhalar gibi kentsel yaşamı konforlu hale getiren öğeler kent mobilyaları olarak tanımlanmaktadır. Kent mobilyaları, kentsel dış mekanlarda yaşamı kolaylaştırırken aynı zamanda, görsel nitelikleri ile de çevreye uyum sağlayacak, kullanıcı davranışını olumlu yönde etkileyecek niteliklere göre tasarlanmalıdırlar. Bu çalışmada amaç Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrenci ödevlerinden yola çıkarak, kent mobilyalarının, kent kimliğine ve yaşamına nasıl uyum sağlayabileceğinin araştırılmasıdır. Yöntem olarak tasarım öğrencilerinin proje görselleri üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Kent merkezleri, kent kimliği, kent mobilyaları, görsel özellikler, endüstri ürünleri tasarımı

Referanslar


Altıntaş, O. ve Eliri, İ. (2005). Birey toplum ilişkisinde kent kültürü, kamusal alan ve onda şekillenen sanat olgusu, İdil Dergisi, 5(1), 61-74.

Aksu, Ö. V. (2013). Kent mobilyaları tasarımında özgün yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(6), 373-386.

Bostancı, S.H. (2014). Kentsel Dönüşümün Görsel Yansımaları” isimli bölüm, Kentsel Dönüşüm Çalıştay Raporu, , Ankara: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.

Bostancı, S.H. (2002). Kentsel Tasarımda Aydınlatmanın Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Carmona, M., Heath, T., Oc. T. ve Tiesdell. S. (2003). Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Architectural Press.

Fettah, E. (2005). İletişime Yönelik Kent Mobilyalarının Kentsel Açık Alanlardaki Etki Değerlendirmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.

Güneş, S. (2005). Kent mobilyası tasarımında disiplinlerarası etkileşim. Planlama, 3, 92-95.

Lynch, K., 1960. The Image of the City, The MIT Pres, Cambridge.

Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process. John Wiley & Son Ltd.

Ocakçı, M. (2012). Kent Dokusu, Melih Ersoy (Ed.), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Ninova Yayınları.

Ocakçı, M. ve Türk, Y.A. (2012). Kent Kimliği, Melih Ersoy (Ed.), Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Ninova Yayınları.

Özkaya, M. (1968). Aydınlatma Tekniği, Sayı:64, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.

Senlier, N., Yildiz, R. ve Aktaş, E. D. (2009). A perception survey for the evaluation of urban quality of life in Kocaeli and a comparison of the life satisfaction with the European cities. Social Indicators Research, 94(2), 213-226.

Sha-jun, L. U., Zu, Y. A. N. G., Yu-tao, F. E. N. G., ve Fu-chang, Z. H. A. N. G. (2005). A survey of humanized design of urban outdoor furniture, Journal of Southern Yangtze University (Humanities & Social Edition), 1.

Torus, B. ve Girginkaya Akdağ, S. (2015). Parametrik Yaklaşımlarla Topografya Arayışları, Mimaride Sayısal Tasarım, MSTAS 2015, s: 54-67.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.