BULGUR TÜKETİMİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TÜKETİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Yavuz Akçi, Veliddin Çiftci

Özet


Çok uzun tarihi geçmişe sahip olan bulgur geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala sıkça tüketilen bir gıdadır. Bulgur Anadolu’da yöresel yemeklerde çoğu zaman yer bulabilen yarı hazır gıdadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulgur tüketiminin diğer bölgelere göre daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin bulgur tüketim şekilleri, bulgur tüketme nedenleri ve bulgur satın alma tercihini etkileyen değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla hazırlanan anket güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilden 578 kişiye yüz yüze uygulanmıştır. Uygulama verileri istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda verilerin Cronbach’s Alpha güvenirlik değeri 0,829 bulunmuştur. Katılımcıların bulgur tüketim şekilleri, bulgur tüketme nedenleri ve bulgur tercihleri arasında demografik özelliklere anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bulguru genç, eğitim seviyesi yüksek, gelir seviyesi yüksek ve kalabalık olmayan ailelerin diğerlerine göre daha az tükettiği görülmüştür. Market ve toptancılardan daha çok ambalajlı paketlerde alındığı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Bulgur, bulgur tüketimi, Güneydoğu Anadolu, anket, tüketici

Referanslar


Aktan, B., Atlı, A., (1995). Makarnalık Buğdayda İrmik Verimi, Kül Ve Pigment Miktarı Üzerine Azotlu Gübre Uygulamasının Etkisi. Gıda Dergisi 20 (1) 59–63

Anonim, (1991).TS 2284.Bulgur. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Anonim, (2009). Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği, Tebliğ no:2009/24

Anonim, (2011c). Bulgur. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgur

Anonim., (2005). Bulgur. Eski Dünya ve Gizemin Ürünü. Bulgur Sanayicileri Derneği Yayını.Ss.3-30.

Bayram, M. and Öner, M. D., (2002). The New Old Wheat: Convenience and Nutrition Driving Demand for Bulgur. World Grain November, Pp.51–53.

Bayram, M. and Öner, M. D., (2004a). 2003’de Bulgur Sektörü-I. Unlu Mamüller Teknolojisi 61, Ss.23-29.

Bayram, M. and Öner, M. D., (2004b). 2003’de Bulgur Sektörü-II. Unlu Mamüller Teknolojisi 62, Ss.20-30.

Bayram, M. and Öner, M. D., (2005). Stone, Disc and Hammer Milling of Bulgur. Journal of Cereal Science 41, Pp.291-296.

Bayram, M. and Öner, M.D., (1996). Bulgur Üretiminin Bugünkü Durumu ve Sorunları. II. Un-Bulgur-Bisküvi Sempozyumu, Karaman, Ss.165–177.

Bayram, M., Öner, M.D., KAYA, A., (2002). Bulgur Üretiminde Renk Ayıklama Sisteminin Kullanımı. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi 3–4 Ekim 2002 Gaziantep, Ss.189–201.

Bayram, M., (2000). Bulgur Around The World. Cereal Foods World. Vol.45 No.2., Ss.80-82

Bayram, M., (2006). Determination Of The Cooking Degree For Bulgur Production Using Amylose/İodine, Centre Cutting And Light Scattering Methods. Food Control 17 (2006), 331–335.

Bayram, M., Kaya, A. and Öner, M.D., (2003). Color-Sorting Systems for Bulgur Production. Cereal Food World (48): 168–172.

Bayram, M., Öner, M.D., and Eren, S., (1996). State of the Art and Problems Encountered in Bulgur Production. Food Technology-Turkey. 1, Ss.39–45.

Dönmez, E., Salantur, A., Yazar, S., Akar, T., Yıldırım, Y., (2004). Ülkemizde Bulgurun Yeri ve Bulgurluk Çeşit Geliştirme. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara

Elgün, A., Ertugay, Z., (1992). Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:297. Ders Kitapları Serisi No:52, Erzurum, Ss.346–348.

El-Haremaın, F.J., Nachıt, M.M., and Impıgla, A., (1993). Evaluation of Durum Grain Quality at Icarda. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Simpozyumu, 30 Kasım–3 Aralık, Ankara, Pp.545–548.

Fısher, G.W., (1972). The Technology of Bulgur Production.Bulletin-Association of Operative Millers Pp.3300-3304.

Kahyaoğlu, M., Kıvanç, M., (2007). Endüstriyel Atık Maddelerden Mikrobiyal Yolla Beta Karoten Üretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 17(2), 61–66.

Koca, A.F., Anıl, M., (1996). Farklı Buğday Çeşitleri ve Pişirme Yöntemlerinin Bulgur Kalitesine Etkisi. Gıda Dergisi 21 (5) Ss.369–374.

Özdamar, K. (2004), Paket Programlarla İstatiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi

Özberk, I., Özberk, F., Atlı, A., Çetin, L., Aydemir, T., Keklikçi, Z., Onal, M.A., Braun, H.J., (2005b). Durum wheat in Turkey; yesterday, today and tomorrow. Chapter:33. Durum Wheat Breeding: Current Aproaches and Future Strategies. Edit by:Royo,C; Nachit, M.N., Difonzo,N.,Araus,J.L. Pfeiffer,W.H. and Slafer, G.A. The Howard Press İnc. USA. Pp:981-1010.

Özberk, I., Özberk, F., Coşkun, Y., (2005a). Özberk Ve Urfa-2005 Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim Performansları Ve Stabiliteleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(3):29–34.

Özboy, Ö., Köksel, H., (1998). Bulgur Üretiminin Buğdayların Bazı Kimyasal Özelliklerinde Meydana Getirdiği Değişiklikler. Gıda Dergisi 23 (6) 449–457.

Özkaya, B., (1997). Bulgur İşleme Tekniğinin Besleme Kalitesi Açısından Önemi. 2.Un-Bulgur ve Bisküvi Sempozyumu. Karaman, 153–164.

Özkaya, B., Özkaya, H. and Köksal, H., (1993a). Certain Vitamin and Mineral Contents of Different Durum Varieties and Corresponding Bulgurs Prepared Traditionally and Experimentally. Gıda Dergisi, 18 (3), 189–195.

Solah, V.A., Fenton, H., Kerr, D., Crosbie, G.B., Sıryanı, S., (2007). Measurement of Satiety of Wheat-Based Bulgur by Intervention and Sensory Evaluation. Cereal Foods World 52 (1) 15–19.


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.