MÜLTECİ ESNAF SORUNLARI: MERSİN’DEKİ SURİYELİ ESNAFLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ayşehan Çakıcı, Şenay Yılmaz, A.Celil Çakıcı

Özet


Bu bildiri, Suriyeli esnafların profili, temel sorunları ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Veriler beş kapalı, on iki açık uçlu sorunun bulunduğu bir anket ile derlenmiştir. Anket, kartopu örnekleme tekniği ile, Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında, Mersin'de bulunan 47 Suriyeli esnafın iş yeri ziyaret edilerek yüz yüze uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Suriyeli esnafa göre, en önemli sorun, ruhsat alamama ve kiraların yüksek olmasıdır. Devletten en önemli beklentileri, TC vatandaşı olmaktır. Yarıya yakını savaş bittiğinde geri dönmek istemektedir. Mersin’deki esnaftan yardım gördükleri ve Mersin’de yaşamaktan mutlu oldukları genel görüş olarak ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Esnaf sorunları, Mülteci esnaflığı, Suriyeli mülteciler, Mersin

Referanslar


Çelik, A. ve Akgemci, T. (2007) Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’LER, 2. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.

Subanova, A. (2013). Türkiye’deki Kırgız ve Kazak kökenli göçmen girişimciler üzerine bir alan araştırması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Marangoz, M. (2016). Girişimcilik, İstanbul: Beta.

Nişancı, Z.N. (2015). Göçmen girişimcilik üzerine Pittsburgh’daki Türk girişimciler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2016. http://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_847067.pdf

www.ekonomifinans.com/mülteci-tuccarlar (Erişim tarihi: 28 Eylül 2016)

www. Haberler.com. güncel.haber (11 Mayıs 2016)

www.tepov.org.tr/tr/blog/s/5384/ Türkiye


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.