AVRUPA’NIN GÜVENLİK VE SOSYAL İSTİKRARINA TÜRKİYE’NİN KATKISI: SIĞINMACI SORUNU ÖRNEĞİ

Zafer Akbaş

Özet


Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin güç ve çıkar noktasında sorgulandığı şu günlerde; iki aktör arasındaki politikalarda görüş ayrılıkları da derinleşmektedir. Enerji, Terör, Sığınmacı sorunu gibi ağır sorunları bulunan AB ve Türkiye’nin ilişkileri, Uluslararası sistem için önemli gelişmeler doğurmaya adaydır. Avrupa’nın, güvenlik sorunlarını çözmede, Sığınmacı Sorununu çözmede ve istikrarını sağlama noktasında en önemli partnerlerinden biri, 56 senedir Avrupa Birliği’ne almadığı Türkiye’dir. Türkiye’nin içinde bulunduğu çetin coğrafya, işbirliği alanlarını genişletmesini zaruri kılmaktadır. Bu noktada ekonomisi ve siyaseti ile Uluslararası sistemde önemli bir oyun kurucu olan Avrupa Birliği Türkiye için çok önemlidir. Uluslararası sistemde güçlü olmak ve sürekli güçlü kalabilmek aktörlerin yegâne hedefidir. Bu noktada güçlü ve istikrarlı bir Avrupa Birliği için Türkiye önemli bir stratejik ortak ve müttefik konumundadır. Çalışmada Avrupa’nın güvenliği ve sosyal istikrarına Türkiye’nin katkısı sığınmacı sorunu üzerinden incelenmiş; Türkiye’nin Avrupa’nın sığınmacı sorununu çözmede kilit ülkelerden biri olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmada Sığınmacı sorununun gittikçe daha fazla büyümesinin muhtemel sonuçları analiz edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Türkiye, Avrupa, Sosyal İstikrar, Güvenlik, Sığınmacı Sorunu

Referanslar


Akçadağ, E. (2012). Yasadışı Göç ve Türkiye, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rapor No:42, 1-58

Avrupa Komisyonu. (2014, Eylül). Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf

Bayraklı, E. Keskin, K. (2015, Kasım). Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi, SETA, 143, 1-30

Buz S., “Sığınmacı ve Mültecilerin Hakları”, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.multeci.net/index.php?option=com_content&view=article&id=96:sema-buz&catid=25:sema-buz

Çetin, S. (2010). 2010 Yılı Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.multeci.org.tr/DosyaIndir.aspx?t=dokuman&Id=31

Ekinci, M.U. (2016). Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyaloğu, SETA, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://file.setav.org/Files/Pdf/20160521180027_turkiye-ab-geri-kabul-anlasmasi-ve-vize-diyalogu-pdf.pdf

Ergül, E. (2012, Aralık). “Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri”, Türk İdare Dergisi, Sayı 475: 213-228

European Commission. (2016, April). Mülteci Krizinin Yönetimi: Komisyon AB-Türkiye Beyanının Uygulanmasına İlişkin Raporunu Sundu, Brüksel, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1444_tr.pdf

Güleç, C. (2015, July). Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları, Tasam Akademi Dergisi, 2 (2), 81-100

Güvenli Olmayan Sığınak Türkiye’de Sığınmacılar ve Mülteciler Etkili Korumaya Erişemiyor, (2016), Amnesty International, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/2016-turkce67.pdf

Orsam. (2015, Ocak). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri (Rapor No:195). Ankara: Orsam

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi. (2012, Haziran). Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2012621_Rapor123tur.pdf

Özkan, Ö. (2016), “25 Milyar Dolar Harcadık”, Erişim Tarihi: 11.11. 2016, http://www.yenisafak.com/dunya/25-milyar-dolar-harcadik-2564315

Özturanlı, B. Ergüven, N.S. (2013). “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 62, 1007-1061

Saliji, T. (2015, Ekim). Sığınmacı Krizi ve Türkiye AB Görüşmeleri, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://docplayer.biz.tr/12606551-Siginmaci-krizi-ve-turkiye-ab-gorusmeleri.html

Şahin, Y. (2015, Temmuz). AB, Dış ve Güvenlik Politikasında Küresel Strateji İçin Düğmeye Bastı, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.ikv.org.tr/images/files/ikv_degerlendirme137(2).pdf

Şensoy, T. (2016, Mart). AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.upad.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/AB-T%C3%BCrkiye-m%C3%BClteci-mutabakat%C4%B1.pdf

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2015, Ağustos). Genel Bilgi, Erişim Tarihi: 10.11. 2016, http://www.goc.gov.tr/icerik6/genel-bilgi_409_568_908_icerik

Tunç, A. Ş. (2015, Temmuz). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, Tesam Akademi Dergisi, 2 (2): 29-63

Vatandaş, S. (2016, Mart). “Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikaları”, Bilgi Analiz, Sayı: 3, 1-20

Yıldız, K., Ünlü Ü. ve Sezer M. (2014). “Mülteci- Sığınmacı Cinnetleri ve Toplum “Her İnsanın Huzur İçinde, Kendi Evinde, Sevdiği İnsanların İçinde ve Vatanında Ölme Hakkı Vardır!””, KMÜ Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16 (Özel Sayısı): 42-50


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.