AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ/ THE EUROPEAN UNION AND TURKEY SECURITY AND DEFENSE RELATIONS

Özlem TAN

Özet


 
Özet

Türkiye, güvenilir bir NATO müttefiki olarak, Soğuk Savaş süresince Avrupa güvenliğine büyük katkı yapmıştır. Türkiye’nin aynı katkıyı AB üyesi olması durumunda da yapacağı bir gerçektir. AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Soğuk Savaş sonrası koşulların yarattığı yeni güvenlik ve savunma parametrelerine göre şekillenmektedir. Şekillenme de Türkiye’nin bir müttefik olarak katkısı olabilir. Türkiye AB içinde geliştirilen AGSP’nın ve AB Lizbon antlaşmasının 2009 yılında onaylanması ile birlikte AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının gelişimini desteklemiştir. Aynı zamanda NATO, Türkiye ile AB arasındaki stratejik işbirliğini desteklemektedir. Dünya’daki güvenlik ile ilgili olaylar, AB ile Türkiye’nin güvenlik ve savunma alanındaki stratejik ortaklığının daha da derinleşmesini zorunlu kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Savunma , Avrupa Birliği, Soğuk Savaş

Abstract
Turkey, as a reliable NATO ally, made a great contribution to the security of Europe during the Cold War. It is a truth that Turkey will make the same contribution in case it is accepted to the EU. The EU’s Europe Security and Defense Policy (ESDP) has been shaped in relation to the new security and defense parameters which aroused after the Cold War. Turkey can have an impact on the new policy as an ally. Turkey has backed up the development of the EU Common Security and Defense Policy with the approval of ESDP created in the EU and the EU Lisbon Treaty in 2009. Meanwhile, NATO supports a strategic cooperation between Turkey and the EU. The problems about security on earth make it an imperative for Turkey and the EU to improve their strategic cooperation on security and defense areas.
Key Words: Securıty, Defense, European Unıon, Cold War.


Tam Metin: Başlıksız

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.