11 YEARS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GOVERNMENT: FACTS AND PROSPECTS/ 11 YILLIK AKP YÖNETİMİ: GERÇEKLER VE BEKLENTİLER

Hakan KÖNI, Gürbüz ÖZDEMİR

Özet


Abstract
This article analyzes the performance of the Justice and Development Party (JDP) in areas of economy, politics, public administration and social policy since its introduction to the government in 2002. The research conducted for this purpose show that the JDP has been highly successful in all these areas. In economy, the JDP has recorded an economic growth rate over 5 % with a sizable increase in the GDP per capita from around 3000 USDs to over 11000 USDs. Successive reform packages brought fundamental changes in areas of human rights, Kurdish issue and civil-military relations. With all the legal changes introduced on political party closure; freedom of belief, conscience and thought; civil and criminal law; and social and cultural rights, the JDP has proved to be a party of human rights and democracy. Particularly the ability of the JDP to persuade the PKK to quit arms as part of a peace process negotiated has been appreciated by all domestic and international actors. In public administration, the JDP has made a strong commitment to change traditional ways in favor of governance model which incorporates the state, civil society and individuals to the processes of decision making and implementation. The JDP’s record of performance in social policy was not less than any of these with the huge budget and new programs allocated for health, education, social security, employment and social benefits.
Keywords: Justice and Development Party, Turkish Politics, Turkish Economy, Democracy, Human Rights,
11 YILLIK AKP YÖNETİMİ: GERÇEKLER VE BEKLENTİLER
Özet
Bu makale 2002’de hükümete geldiğinden bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) ekonomi, siyaset, kamu yönetimi ve sosyal politika sahalarında gösterdiği performansı incelemektedir. Yapılan araştırmalar AK Parti’nin bütün bu sahalarda çok başarılı olduğunu göstermektedir. AK Parti’nin 2002’den bu yana devam eden iktidarlar silsilesi döneminde ekonomide ortalama % 5 üzeri bir büyüme kaydedilmiş ve kişi başına düşen milli gelir 3000 USD civarından 11000 USD civarına yükselmiştir. Birbiri ardına meclisten geçirilen reform paketleri insan hakları, Kürt meselesi, ordu-siyaset ilişkisi vs gibi sahalarda çok önemli değişiklikleri hayata geçirmiştir. Parti kapatma; inanç, vicdan ve düşünce özgürlüğü; medeni hukuk ve ceza hukuku; sosyal ve kültürel haklar gibi konularda hayata geçirilen reformlarla AK Parti bir insan hakları ve demokrasi partisi olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca yürütülen barış süreci neticesinde PKK’nın silah bırakmayı kabul etmesiyle AK Parti ulusal ve uluslararası camianın beğeni ve takdirini kazanmıştır. Yerel yönetimler sahasında geleneksel yönetim anlayışından devlet, sivil toplum ve bireyleri yerel yönetimlerde karar alma ve uygulama süreçlerine dahil etme gayesini taşıyan yönetişim anlayışına geçişe doğru ciddi başarılar kaydedilmiştir. AK Parti’nin sosyal politika sahasındaki performansıysa sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal yardımlar için tahsis edilen devasa bütçe ve programlarla diğerlerinden geri kalmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Türk Politikaları, Türkiye Ekonomisi, Demokrasi, İnsan Hakları


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.