AVRUPA BİRLİĞİ VE İZMİR İŞGÜCÜ PİYASALARI: TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLME/ EVOLUATION FROM THE POINT OF VIEW OF AEGEAN REGION AND GENDER OF İZMİR LABOUR MARKET

Davuthan GÜNAYDIN, Hakan CAVLAK

Özet


Özet

Emek piyasası üretim ve bölüşüm ilişkilerinin belirlendiği ve bireyin en temel hakkı olan çalışma hakkı doğrultusunda oluşan piyasalardır. Emek piyasasının yapısını belirleyen en önemli unsur yaş dağılımı, eğitim durumu, kırsal ve kentsel nüfus oranı gibi ülke nüfusunun demografik özellikleridir. Bugün hemen bütün ülkeler emek piyasası ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Avrupa Birliği Ülkeleri nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak artan yaşlı bağımlılık oranı nedeniyle sorunlar yaşarken, Türkiye, sahip olduğu genç nüfusa istihdam olanakları yaratma konusunda sıkıntılarla mücadele etmektedir. Bir ülkenin işgücü piyasasının yapısı o ülkenin ekonomik göstergeleri kadar, sosyal yapısı hakkında da ipuçları sunmaktadır. İstihdamın sektörel dağılımı ne kadar ekonomik yapı hakkında bilgi veriyorsa, kadın ve erkek işgücüne katılım oranı o kadar sosyal hayata ilişkin ipuçları sunmaktadır. Bu nedenle ülkede var olan emek piyasası sorunlarını incelerken toplumsal cinsiyet faktörünü göz önüne almadan yapılan değerlendirmeler eksik kalabilmektedir.

Anahtar Kelimeler; Avrupa Birliği, Toplumsal cinsiyet, İşgücü piyasası, İstihdam, İşsizlik, İşgücüne katılım

 

ABSTRACT

Labour markets are markets in which production and division rights are determined and formed in the direction of labour right which is the most basic right of an individual. The most important components which determine the form of labour market are demographic characteristics of a country population like age range level of education, rural and urban population range. Today almost all countries have trouble whith labour market. While European Union Countries have trouble with labour market because of aging range that is why dependence of aged range is growing, Turkey also struggle whith creating employment to young population they have. The form of labour market of a country gives clues about social form of it as much as its economical chart. How much sectoral dispersion of employment gives information about economical form, man and female participation rate of labour force gives so much clues related whith social life. Therefore, while investigation problems of current labour market of a country, evaluations withhout taking into consideration of gender becouse defective

Key words: European Union, Gender, Labour market, Employment, Unemployment, Labour force participation


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.