Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

 

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably on the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory and Scientific Boards, via  the links "About the Journal" and then "Journal History" .

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Yazı İşleri, Danışma ve Bilim Kurullarıyla ilgili bilgiye "Hakkında" sayfasında, "Dergi Geçmişi" adımından erişebilirsiniz. 


İndekslendiği Kaynaklar:

                    

 

 


Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9

İçindekiler

Articles

KAMU EKONOMİSİNDE YENİ YÖNELİMLER: SANAT EKONOMİSİ VE TEMELLERİ PDF
Hayriye ISIK
ASİMETRİK ENFORMASYON VE İÇ KONTROL-AHLAKİ TEHLİKEYİ AZATMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ- PDF
Hakan BAKKAL
BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ PDF
Neslihan Şevik
MAHKÛMLARIN SUÇ ÖNCESİ YAŞAMLARINDA EKONOMİK YÖNDEN DEZAVANTAJLI OLMALARININ SUÇ İŞLEME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: ANKARA CEZAEVLERİ ÖRNEĞİ PDF
Caner Çakmak
NEOKLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: THORSTEIN BUNDE VEBLEN PDF
SEMA YILMAZ GENÇ, MEHMET EMİN YARDIMCI
INVESTIGATION OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS' PERSPECTIVES ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PDF
pınar yürük, Özlem Tan
SEGMENTATION OF FEMALE APPAREL MARKET THROUGH CONSUMER DECISION-MAKING STYLES PDF (English)
seda yıldırım, Kenan Aydın, Erol Ustaahmetoğlu
KARAR BİRİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ: 1 MART 2003 TEZKERESİ ÖRNEĞİ PDF
Fatma Anıl Öztop
TARIM SEKTÖRÜNDE HAVA RİSKİNE KARŞI FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLER VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ PDF
Turgut Özkan
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN BOSNIA-HERZEGOVINA PDF (English)
Cevat Bilgin, Handan Kaynar Bilgin
TÜRKİYE’DEN BALKAN YARIMADASI’NA DÜZENLENEN PAKET TURLARIN İNCELENMESİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ) PDF
MERVE OFLUOĞLU
İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU PDF
Davuthan Günaydın, Mustafa Kor
COMPARING THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY WITH THE POLITICAL EXPERIENCE OF THE MUSLIM BROTHERS IN EGYPT PDF (English)
Hakan Köni, Ensar Nişancı
SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO’NUN DÖNÜŞÜMÜNÜN TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASINA ETKİSİ PDF
Sait Sönmez


ISSN: 2146-8494