Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

 

Balkan Journal of Social Sciences is a peer-reviewed international journal published twice a year (January and July). The journal encourages interdisciplinary and comparative research, critical scholarship and a diversity of perspectives on social sciences. It serves as a forum for review and discussion based on past and present theoretical or policy-relevant studies, preferably on the Balkan region.    

You may reach to information about Editorial, Advisory and Scientific Boards, via  the links "About the Journal" and then "Journal History" .

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan (Ocak ve Temmuz), hakemli bir uluslararası dergidir. Dergi sosyal bilimler alanlarında interdisipliner ve karşılaştırmalı araştırmalar, eleştirel çalışmalar ve alternatif yaklaşımları desteklemektedir. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Balkan coğrafyası başta olmak üzere hem teorik hem de uygulamaya yönelik, çalışmaların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir forum teşkil etmektedir. 

Yazı İşleri, Danışma ve Bilim Kurullarıyla ilgili bilgiye "Hakkında" sayfasında, "Dergi Geçmişi" adımından erişebilirsiniz. 


İndekslendiği Kaynaklar:

                    

 

 


Cilt 5, Sayı 10

İçindekiler

Articles

AVRUPA BİRLİĞİ BORÇ KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ: GVAR ANALİZİ PDF
Aslı Ö. Akçay, Filiz Erataş Sönmez
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİYAT KATILIKLARI PDF PDF
Bige Küçükefe
KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ PDF PDF
Lütfiye Can, Nihat Kaya
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KIBRIS SORUNU PDF PDF
Özlem Tan
ÜÇ KUŞAK KADIN TÜKETİCİNİN LÜKS MARKA TAKLİTLERİNİ SATIN ALMAYA YÖNLENDİREN FAKTÖRLER PDF PDF
Ruziye Cop, Nergiz Gülez
1997 – 2006 YILLARI NİSAN VE EKİM AYLARI VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ PDF PDF
Salih Öztürk, Mustafa Latif Emek
LOJİSTİK BÖLÜMLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: ÖRNEK BİR SAHA ARAŞTIRMASI PDF PDF
Selçuk Korucuk, Yasemin Tatlı
BİR TUTAM BAHARAT: SİNEMATİK İSTANBUL’UN AROMATİK VE MEKANSAL PORTRESİ PDF
Sertaç Timur Demir
DIŞ POLİTİKA AÇISINDAN DENİZ GÜCÜNÜN JEOPOLİTİK ÖNEMİ PDF PDF
Sibel Özsavaş Atay
TÜRKİYE’DE KIRSAL TURİZM DESTİNASYONLARININ REKABETÇİ GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER PDF PDF
Bilge Karamehmet, Gökhan Aydın, C. Uğur Özgöker


ISSN: 2146-8494