Yazarlar İçin Bilgi

YAZARLAR İÇİN BİLGİ: Yazarlar, dergiye gönderecekleri makalelerin tamamının daha önce herhangi bir yerde basılmış veya elektronik olarak yayımlanmamış olduğunu, halihazırda herhangi bir dergiye önerilmişve/veya değerlendirme sürecinde olmadığını; bir başkasının telif haklarına müdahale içermediğini, içermesi durumunda bütün sorumluluğun yazara / yazarlara ait olduğunu ve yasalara ve insan haklarına aykırı hiçbir bilgi ve açıklama içermediğini beyan ve kabul eder. Yayınlanacak makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir ve yazıların içeriği hiçbir şekilde NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni ve Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’ni bağlamaz.

Makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılabilir. Makale, kaynakça dahil 5,000-7,000 kelime arasında olmalı ve derginin internet sitesinde yer alan bağlantı üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir. Makaleyle birlikte, makalenin temel konusunu ve başlıca hipotezlerini yansıtan 200 kelimelik bir Türkçe özet, 800 kelimelik İngilizce geniş özet ve makaleyi tanımlayan beş anahtar kelime gerekmektedir. Makaleler Word-Office programı aracılığıyla, Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.

Yazarlar makalenin sonuna kısa bir özgeçmiş ve iletişim detaylarını eklemelidir.

Bütün tablo ve şekillerin bir numarası ve / başlığı alt yazısı olmalı; kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Tablo ve şekiller metin içinde numaralarıyla birlikte (ör. Tablo 3’de görüldüğü gibi…) verilmelidir.

Yazarlar, referans verirken APA ( Amerikan Psikologlar Derneği, American Psychological Association) formatını kullanmalıdır. ISSN: 2146-8494