Cilt 3, Sayı 6 (2014)

Temmuz 2014

İçindekiler

Articles

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ YAPISI VE PARA KURALI: 1990-2013 DÖNEMİ/ THE STRUCTURE OF MONETARY POLICY AND MONETARY RULE IN TURKEY DURING THE PERIOD 1990-2013 PDF
Nüket Kırcı ÇEVİK, Vedat PAZARLIOĞLU
EVALUATION OF RESOURCES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION OF TETEVEN MOUNTAINS THROUGH THE EXAMPLE OF RIBARITSA RESORT IN BULGARIA PDF
Zlatka GRIGOROVA, Ekaterina ARABSKA
VOLATİLİTEDE UZUN HAFIZA VE YAPISAL KIRILMA: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ/ LONG MEMORY AND STRUCTURAL BREAKS ON VOLATILITY: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL PDF
Emrah İsmail ÇEVİK, Gültekin TOPALOĞLU
ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YOLLARI: TEKİRDAĞ ADLİYESİ ÖRNEĞİ/ SOURCES OF ORGANIZATIONAL STRESS AND WAYS OF COPING WITH STRESS: TEKIRDAĞ COURTHOUSE EXAMPLE PDF
Murat Selim SELVİ, Yaşar ERDEM, Yasemin KAYAR
11 YEARS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GOVERNMENT: FACTS AND PROSPECTS/ 11 YILLIK AKP YÖNETİMİ: GERÇEKLER VE BEKLENTİLER PDF
Hakan KÖNI, Gürbüz ÖZDEMİR
GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİ GELİŞTİRME: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI/ ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURSHIP JOB DEVELOPMENT: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS PDF
Ezgi CEVHER, Hasan YÜKSEL
YENİ TEKNOLOJİLERİN YÖNETİCİ ROLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ SAPTAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/ A STUDY ON THE EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGERIAL ROLES PDF
Korhan ARUN, Bahar TÜRKAY, Göksel FEN, Gülçe BABACAN, Nursel ATEŞ
TÜRKİYE’DEKİ REEL ÜCRETLER KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜDÜR?/ARE THE REAL WAGES IN TURKEY PROCYCLICAL? PDF
Hayrettin KESGİNGÖZ


ISSN: 2146-8494