Cilt 4, Sayı 7 (2015)

OCAK 2015

İçindekiler

Articles

ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ / THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE PDF
Ahmet AKIN, Ümran AKIN
ULUSLARARASI RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AÇISINDAN DEUTSCHE WELLE (DW)’NİN KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ/ THE ROLE AND IMPORTANCE OF DEUTSCHE WELLE (DW) IN PUBLIC DIPLOMACY IN TERMS OF INTERNATIONAL RADIO AND TELEVISION BROADCASTING PDF
Bülend Aydın ERTEKİN
AVRUPA BİRLİĞİ VE İZMİR İŞGÜCÜ PİYASALARI: TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLME/ EVOLUATION FROM THE POINT OF VIEW OF AEGEAN REGION AND GENDER OF İZMİR LABOUR MARKET PDF
Davuthan GÜNAYDIN, Hakan CAVLAK
ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIKLARI ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ/DETERMINING CRITERIA USED WHEN EVALUATING FINANCIAL PERFORMANCES OF PRIVATE HOSPITAL OPERATING IN ANKARA PDF
Emir Hasan ÖLMEZ
THE LOCAL ELITES IN MATIGARI BY NGUGI WA THIONG’O/ NGUGI WA THIONG’O TARAFINDAN YAZILAN MATİGARİ ‘DEKİ YERLİ SEÇKİNLER PDF
Cengiz KARAGÖZ
YAKINSAMA HİPOTEZİ: BALKAN ÜLKELERİ ÖRNEĞİ / CONVERGENCE HYPOTHESIS: THE CASE OF BALKAN COUNTRIES PDF
Özge BARIŞ TÜZEMEN, Samet TÜZEMEN
TÜTÜN TÜKETİMİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜTÜN KONTROL POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME/ THE ECONOMIC IMPACT OF TOBACCO CONSUMPTION AND A DETERMINATION OF TOBACCO CONTROL POLICIES PDF
Emel BAŞOL, Songül CAN


ISSN: 2146-8494