2016

International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık

İçindekiler

Articles

BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME PDF
Mustafa Demirkol
PETROL FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ PDF
Hasan Ayaydın, Abdulkadir Barut
MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE PDF
Ensar Nişancı
THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS EUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY PDF (English)
Abdullah YİNANÇ
KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLİ SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILASTIRILMASI PDF
Osman Şimşek, Abdullah Yinanç
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ VE EKONOMİK ETKİLERİNİN YORUMLANMASI PDF
Abdullah Emre KELEŞ
OSMANLI KADINININ “TEŞEBBÜS” KAVRAMINA YAKLAŞIMI “KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Hatice Baysal, Ahmet Sait Özkul
KIRILGAN SEKİZLİ OLARAK ADLANDIRILAN ÜLKELERİN YAŞANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Arzu Organ, Ali Katrancı
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROAKTİF KİŞİLİK YAPILARI İLE DUYGUSAL BULAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Nurdan Oral Kara, Aslı Vergili, Ramazan Erdem
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR KAMU HASTANESİNDEKİ ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI PDF
Pınar Eda Öksüz, Ayşe Uğun, Şebnem Özdem
MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZBANKASI PDF
Bahar Burtan Doğan, Zeki Akbakay
TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI ( TRABZON İLİ ÖRNEĞİ) PDF
Berna Hasanbaşoğlu, Özlem Durgun
TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER HESABININ ÖDEMELER DENGESİ İÇİNDEKİ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ PDF
Bige Küçükefe, Dündar Murat Demiroz
KAMU ÇALIŞANLARININ NORM KADRO ALGISI: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Cemal İyem, Yasemin Özdemir, Gamze Arslan Dişli, Canan Yılmaz
MAĞAZA ZİNCİRLERİNİN LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİNLİĞİ PDF
Cengiz Duran, Sema Behdioğlu
BİREYSEL KARAR STİLLERİ VE YÖNETSEL DEĞER İLİŞKİSİ PDF
Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ AMBALAJ TASARIMINA ETKİLERİNİN İRDELENMESİ PDF
Ceyda Özgen, Nigan Beyazıt
SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE TURİZM GELİRİ İÇERİSİNDEKİ PAYI: 2000-2015 PDF
Derya Baysal
SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ PDF
Dilruba İzgüden, Selin Eroymak, Ramazan Erdem
HAZIR GİYİM MODA REKLAMLARI VE ÇOCUK BEDENİNE YÖNELİK İMGESEL BASKI: KOTON ÖRNEĞİ PDF
Doğan Aydoğan
SERMAYE YAPISI İLE FİRMA PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİST’DE KAYITLI TURİZM SEKTÖRÜNDE TESPİTİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Doğan Kutukız, Emre Ergun, Birol Öztürk, Emine Özdek
FİRMALAR İÇİN LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDA BİR ÖDÜNLEME VAR MI? BİST ÖRNEĞİ PDF
Emin Hüseyin Çetenak, Elif Acar
EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME ARASI İLİŞKİDE KALDOR YASASININ TÜRKİYE DE 2004-2015 DÖNEMİ EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
Elif Erbelet
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DAHA KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞMA SÜRECİNDE GAYRİMENKUL DANIŞMANLARININ ROLÜ PDF
Elif Karakurt Tosun
ETNİK-KÜLTÜREL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE BİR YÖNTEM OLARAK ÖZYÖNETİM HAKLARI VE KÜRT SORUNU PDF
Gökhan Oğuz
FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Hakan Vargün, Hasan Uygurtürk
TÜRKİYE’DE BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇ GELİRLERİNİN GELİŞİMİ: 1990-2015 DÖNEMİ PDF
Hakan Yavuz
FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ PDF
Hande Özolgun
KAMU HİZMETLERİ VE FİNANSMANI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ PDF
Harun Kılıçaslan
İÇ KONTROL YAPISININ KURUMSAL YÖNETİMDE ARTAN ÖNEM VE ÖNCELİĞİ PDF
Sudi Apak, Mikail Erol, Muhsin Aslan, Hasan Gül
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ PDF
Hasan Uygurtürk, Turhan Korkmaz
MÜLTECİLER SORUNU, GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE-AB VİZE PAZARLIĞI PDF
Haydar Efe
EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ PDF
Hilal Şeker, Baki Demirel, İlhan Eroğlu
ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIK ROLÜ: ANTAKYA TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ PDF
Hüseyin Altay, Bora Dedeoğlu
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
İhsan Cemil Demir
TÜRKİYE’DE BİR PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİ: DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ PDF
İlhan Eroğlu, Nagehan Karanfil
MİNTZBERG’İN YÖNETSEL ROLLERİNİN YÖNETİCİ DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ PDF
İlke Başarangil
EKONOMİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ PDF
İsmihan Duran, Mehmet Sadık Aydın
ÖRGÜT OLÇEĞİ VE YAŞININ YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN İLGİLİ ÖRGÜTLERDE BENİMSENMESİ KARARI ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA PDF
Mehmet Eymen Eryılmaz, Esen Kara, Duygu Acar Erdur, Ebru Aydoğan, Olcay Bektaş, Gülcan Petriçli
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ (EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAYDALARI PDF
Mehmet Tektaş, Kadir Korkmaz, Hasan Erdal
İHRACATIN EKONOMİK VE POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ UYGULAMASI PDF
Emin Ahmet Kaplan, Melike Rana Dayıoğlu
KADIN YOKSULLUĞUNU ÖNLEMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: KADIN KOOPERATİFLERİ VE MİKRO KREDİ UYGULAMALARI PDF
Nilüfer Serinikli
ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI PDF
Nuran Coşkun, İsmail Tuncer
ÖRGÜT VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI İÇİN YAKIN İLİŞKİLERDE YAŞANTILAR ENVANTERİNİN KISA FORMUNUN (YİYE-II-K) PSİKOMETRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Ömer Lütfi Antalyalı, Ahmet Sait Özkul
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Önder Dilek, Alaattin KIZILTAN, Akif Ziya BAYRAK
MESLEK ODASINDAN MEMNUNİYET VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KENDİNE SAYGI ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ PDF
Rahmi YÜCEL, Onur ÖZEVİN
EĞİTİMİN KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMESİ PDF
Salih Öztürk, Selen Çoltu
KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ PDF
Pınar Öztürk Demirtaş, Seda Hilmiye Bostanci
MEKANSAL YENİDEN YAPILANMADA SINIR TANIMAYAN KENT BÖLGELER PDF
Sevinç Bahar Yenigü, Aslı Gürel Üçer, Çiğdem Varol, N. Aydan Sat
TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SORUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI PDF
Nagihan Durusoy Öztepe, Sezgi Akbaş
KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİNDE TRANSFER GELİRLERİNİN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Tahsin Karabulut, Levent Ahi, Zeynep Gürsoy
HASTANE İŞLETMELERINDE ETKIN İLAÇ STOK KONTROLÜ: PAMUKKALE ÜNIVERSİTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA PDF
Sabit Uygun, Vahit Yiğit
HASTANELERDE AYAKTAN VAKA BAŞI ÖDEME MODELİ: POLİKLİNİK MALİYETLERİ İLE GERİ ÖDEME FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Vahit Yiğit
TIBBİ HİZMETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ PDF
Vahit Yiğit
İSLAM EKONOMİSİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ PDF
Veli Sırım
TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2000-2015 DÖNEMİ İÇİN ARDL MODELİ İLE AMPRİK BİR ANALİZ PDF
Abidin Öncel, Veysel İnal
BREXİT SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ: MAASTRİCHT KRİTERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ PDF
İbrahim Çütçü, Muhammed Yaşar
BULGUR TÜKETİMİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TÜKETİCİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Yavuz Akçi, Veliddin Çiftci
MÜLTECİ ESNAF SORUNLARI: MERSİN’DEKİ SURİYELİ ESNAFLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ayşehan Çakıcı, Şenay Yılmaz, A.Celil Çakıcı
AVRUPA’NIN GÜVENLİK VE SOSYAL İSTİKRARINA TÜRKİYE’NİN KATKISI: SIĞINMACI SORUNU ÖRNEĞİ PDF
Zafer Akbaş
HATAY BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNE BELEDİYE BÜROKRASİSİNİN KATILIMI PDF
Yakup Bulut, Zehra Kurt
SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT DEPRESYONUNUN ARACILIK ETKİSİ PDF
Ali Erbaşı, Zehranur Sanioğlu
ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Zişan Korkmaz Özcan, Vahdettin Aydin, Ezel Derer


ISSN: 2146-8494