Cilt 1, Sayı 1 (2012)

Ocak 2012

III. Trakya Bölgesi Girişimcilik ve Kalkınma Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden seçme çalışmalar yayınlanmıştır.

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir XML

İçindekiler

Articles

Legal Aspects Of Regional Development / Bölge Kalkınmasının Hukuki Düzeni Başlıksız
Müslüm Akıncı
UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN UNION AND EXAMPLES OF TRAKYA REGION Başlıksız
 
A Close Look At the Developmental Initiatives Related To The Communication Infrastructure in Thrace Region: The Case Of Edirne / Trakya Bölgesi İletişim Altyapısı Kalkınma Hamlelerine Bakış: Edirne Örneği Başlıksız
 
The Importance of Logistics From The Respect of Regional Development, Problems and Solutions: The Case of East Thrace / Bölgesel Kalkınma Açısından Lojistiğin Önemi ve Sorunlar, Çözüm Önerileri: Trakya Bölgesi Örneği Başlıksız
 
Tourism-Oriented Entrepreneurship Strategies in Kirklareli City Center / Kırklareli İl Merkezinde Turizme Yönelik Girişimcilik Stratejileri
 
The Adventure of “Private Equity” in Turkey- An Opportunity Search for a Model / “Girişim Sermayesi” nin Türkiye Serüveni-Bir Modele Yönelik Fırsat Arayışı Başlıksız
 
Determination of the Convergence of City Revenues in Marmara Region: 1987-2001 Period / Marmara Bölgesi İllerine İlişkin Bölgesel Gelir Yakınsamasının Tespiti: 1987 - 2001 Dönemi
 
Some Performance Indicators of Main Irrigation Cooperatives in Terms of Rural Development in East Thrace Region / Trakya’daki Başlıca Sulama Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri Başlıksız
 
Evaluation Of Bank Mergers Within the Context of Competition Law and the Permit Which Will Be Given to Proposed Bank Mergers by the Competition Board / Banka Birleşmelerinin Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi ve Banka Birleşmelerine Rekabet Kurul Başlıksız
 
Two Sides Of The Coin: New Development Paradigm and Poverty Reduction Strategies / Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri Başlıksız
 


ISSN: 2146-8494