Cilt 1, Sayı 2 (2012)

Temmuz 2012

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir XML

İçindekiler

Everybody’s Talkin’ ‘bout God’s Little Acre: Who Owns the Property When a Segment of a Church Leaves the Denomination? / Herkes Tanrı’nın Küçük Kilise Bahçesini Konuşuyor: Bir Zümre Kilise Birliğinden Ayrılınca Mülkiyet Sahipliği Kimdedir? Başlıksız
 
The Study Of Flour And Bakery Product Companies In Turkey In Terms Of Marketing Management: The Example Of The Role Of Edirne / Türkiye’deki Un Ve Unlu Mamul Işletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açisindan Incelenmesi: Edirne Ili Örneği Başlıksız
 
Development of Ecotourism Alternatives in Thrace District / Trakya Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Geliştirilmesi Başlıksız
 
Ecotourism As A Supportive Component To Rural Development: The Case of Malkara- Elmalı Village
 
The Role of Women Entrepreneurship For the Regional Development / Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Rolü Başlıksız
 
The Enterpreneurship Competency in Turkiye / Türkiye’de Bir Yetkinlik Olarak Girişimcilik Başlıksız
 
A Study on Cleaner Production In Leather Industry / Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine Bir Araştırma Başlıksız
 
Labor Potential of Agriculture in the Republic of Bulgaria / Bulgaristan’da Tarımsal İşgücü Potansiyeli Başlıksız
 
The Legal Framework of Business Relation Between the Main Employer and the Sub-Employer in the Context of the Turkish Labor Law No. 4857 / Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Yasal Çerçevesi Başlıksız
 
The Levels Of Collective Bargaining in Turkey and New Developments/ Türkiye'de Toplu Pazarlık Düzeyleri ve Yeni Gelişmeler Başlıksız
 


ISSN: 2146-8494