Cilt 2, Sayı 3 (2013)

Ocak 2013

İçindekiler

Investigating the Relationship Between Trust to Manager and Trust to Organization in Service Sector / Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi Başlıksız
 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulanması / Individual Application to the Constitutional Court and Implementations on Tax Disputes Başlıksız
 
Investment Intermediation and Investment Consultancy in Bulgaria– Status and Problems / Bulgaristan’da Yatırım Aracılığı ve Yatırım Danışmanlığı – Durum ve Sorunlar Başlıksız
 
An Alternative to the Governance of Water Services in Mexico: The Model of the New Water Culture / Meksika’da Su Alt Yapı Hizmetlerinin Yönetimi: Yeni Su Kültürü Modeli Başlıksız
 
Social Welfare Dimension of Mergers and Acquisitions / Birleşme ve Satın Almaların Toplumsal Refah Boyutu Başlıksız
 
Adam Smith’in Bilim Felsefesi ve İktisat’ın Yeri / Adam Smith’s Philosophy of Science and Place of Economics
 
Factors Affecting the Academic Success of the Pupils: Macroeconomic Evidence From the Achievement Determination Examination Results of Istanbul Districts / Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: İstanbul İlçelerinin Başarı Belirleme Sınavı Başlıksız
 
Establishing Tendencies of Investment Policy of Pension Insurance Companies in Bulgaria / Bulgaristan’da Emeklilik Sigortası Şirketlerinin Yatırım Politikası Eğilimlerinin Oluşumu Başlıksız
 


ISSN: 2146-8494