Yazar Detayları

AKIN, Ahmet

  • Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 - Articles
    ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ / THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE
    Özet  PDF


ISSN: 2146-8494