Yazar Detayları

Akdeniz, Coşkun

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 - Ekonomi
    Determination of the Convergence of City Revenues in Marmara Region: 1987-2001 Period / Marmara Bölgesi İllerine İlişkin Bölgesel Gelir Yakınsamasının Tespiti: 1987 - 2001 Dönemi
    Özet


ISSN: 2146-8494