Yazar Detayları

Altaş, Dilek

  • Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 - İşletme
    A Close Look At the Developmental Initiatives Related To The Communication Infrastructure in Thrace Region: The Case Of Edirne / Trakya Bölgesi İletişim Altyapısı Kalkınma Hamlelerine Bakış: Edirne Örneği
    Özet  Başlıksız


ISSN: 2146-8494