Yazar Detayları

ARUN, Korhan

  • Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 - Articles
    YENİ TEKNOLOJİLERİN YÖNETİCİ ROLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ SAPTAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/ A STUDY ON THE EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGERIAL ROLES
    Özet  PDF


ISSN: 2146-8494