Yazar Detayları

Altunışık, Remzi

  • Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 - Articles
    TÜKETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞSAL VE KİŞİLİKSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: GIDA ALIŞVERİŞLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAM
    Özet  PDF


ISSN: 2146-8494