Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 11 YEARS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GOVERNMENT: FACTS AND PROSPECTS/ 11 YILLIK AKP YÖNETİMİ: GERÇEKLER VE BEKLENTİLER Özet   PDF
Hakan KÖNI, Gürbüz ÖZDEMİR
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) 1997 – 2006 YILLARI NİSAN VE EKİM AYLARI VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ Özet   PDF   PDF
Salih Öztürk, Mustafa Latif Emek
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 2009 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN SİNYALLERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK GEÇMİŞ DÖNEM SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELERLE TESPİTİ VE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Özge Eren, Neyran Orhunbilge
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 A Close Look At the Developmental Initiatives Related To The Communication Infrastructure in Thrace Region: The Case Of Edirne / Trakya Bölgesi İletişim Altyapısı Kalkınma Hamlelerine Bakış: Edirne Örneği Özet   Başlıksız
Erdem Öngün, Dilek Altaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 A Study on Cleaner Production In Leather Industry / Deri Sektöründe Çevreye Duyarlı Üretim Üzerine Bir Araştırma Özet   Başlıksız
Nuri Ömürbek
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Adam Smith’in Bilim Felsefesi ve İktisat’ın Yeri / Adam Smith’s Philosophy of Science and Place of Economics Özet
Gökhan MURTEZA
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ (EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAYDALARI Özet   PDF
Mehmet Tektaş, Kadir Korkmaz, Hasan Erdal
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ / THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE Özet   PDF
Ahmet AKIN, Ümran AKIN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 An Alternative to the Governance of Water Services in Mexico: The Model of the New Water Culture / Meksika’da Su Alt Yapı Hizmetlerinin Yönetimi: Yeni Su Kültürü Modeli Özet   Başlıksız
Alberto Pombo
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN BOSNIA-HERZEGOVINA Özet   PDF (English)
Cevat Bilgin, Handan Kaynar Bilgin
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulanması / Individual Application to the Constitutional Court and Implementations on Tax Disputes Özet   Başlıksız
Erhan Gümüş
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 ANKARA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRMEDE KULLANDIKLARI ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ/DETERMINING CRITERIA USED WHEN EVALUATING FINANCIAL PERFORMANCES OF PRIVATE HOSPITAL OPERATING IN ANKARA Özet   PDF
Emir Hasan ÖLMEZ
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Zişan Korkmaz Özcan, Vahdettin Aydin, Ezel Derer
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 ANTİK DÖNEM DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ Özet   Uzak   PDF
Emre Baysoy
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 ASİMETRİK ENFORMASYON VE İÇ KONTROL-AHLAKİ TEHLİKEYİ AZATMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ- Özet   PDF
Hakan BAKKAL
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA ENDEKSİ (GEDI) YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Özet   PDF   PDF
Hande Karadağ
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) AVRUPA BİRLİĞİ BORÇ KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ: GVAR ANALİZİ Özet   PDF
Aslı Ö. Akçay, Filiz Erataş Sönmez
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 AVRUPA BİRLİĞİ VE İZMİR İŞGÜCÜ PİYASALARI: TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRİLME/ EVOLUATION FROM THE POINT OF VIEW OF AEGEAN REGION AND GENDER OF İZMİR LABOUR MARKET Özet   PDF
Davuthan GÜNAYDIN, Hakan CAVLAK
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE GÜVENLİK VE SAVUNMA İLİŞKİLERİ/ THE EUROPEAN UNION AND TURKEY SECURITY AND DEFENSE RELATIONS Özet   Başlıksız
Özlem TAN
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık AVRUPA’NIN GÜVENLİK VE SOSYAL İSTİKRARINA TÜRKİYE’NİN KATKISI: SIĞINMACI SORUNU ÖRNEĞİ Özet   PDF
Zafer Akbaş
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Özet   PDF
Mustafa Demirkol
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Neslihan Şevik
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 BEŞ YILDIZLI BİR OTEL İŞLETMESİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Şeniz Özhan, Özge Habipoğlu
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT) PROJELERİNİN BAŞARISINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN (MBS) ROLÜ VE MUHASEBECİNİN KATKILARI Özet   PDF   PDF
Adnan Sevim, Samet Bülbül
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) BİR TUTAM BAHARAT: SİNEMATİK İSTANBUL’UN AROMATİK VE MEKANSAL PORTRESİ Özet   PDF
Sertaç Timur Demir
 
Toplam 163 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494