Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık BİREYSEL KARAR STİLLERİ VE YÖNETSEL DEĞER İLİŞKİSİ Özet   PDF
Füsun Çınar Altıntaş, Ceyda Kavurmacı
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ Özet   PDF
Hasan Uygurtürk, Turhan Korkmaz
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık BREXİT SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ: MAASTRİCHT KRİTERLERİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Özet   PDF
İbrahim Çütçü, Muhammed Yaşar
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık BULGUR TÜKETİMİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TÜKETİCİLERİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Yavuz Akçi, Veliddin Çiftci
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 COMMON TENDENCIES IN THE INTEGRATION OF FOREIGNERS IN SOUTHEASTERN BULGARIA Özet   Başlıksız
Roumen OTOUZBIROV, Tanya TANEVA, Anna ARNAUDOVA
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 COMPARING THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY WITH THE POLITICAL EXPERIENCE OF THE MUSLIM BROTHERS IN EGYPT Özet   PDF (English)
Hakan Köni, Ensar Nişancı
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 COUNTERFEITING, PIRACY AND ECONOMIC SUSTAINABILITY: MODELS IN CONFLICT?/SAHTECİLİK, KORSANLIK VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: ÇATIŞAN MODELLER Özet   Başlıksız
MICHAEL PITTS
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Önder Dilek, Alaattin KIZILTAN, Akif Ziya BAYRAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Determination of the Convergence of City Revenues in Marmara Region: 1987-2001 Period / Marmara Bölgesi İllerine İlişkin Bölgesel Gelir Yakınsamasının Tespiti: 1987 - 2001 Dönemi Özet
Salih Yasa Erdoğan, Coşkun Akdeniz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 Development of Ecotourism Alternatives in Thrace District / Trakya Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Geliştirilmesi Özet   Başlıksız
Tuğba Kiper, Tülay Cengiz
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) DIŞ POLİTİKA AÇISINDAN DENİZ GÜCÜNÜN JEOPOLİTİK ÖNEMİ Özet   PDF   PDF
Sibel Özsavaş Atay
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 DÜŞÜK KARBONLU YEŞİL BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMININ TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Özet   PDF
Fahri Şeker, Murat Çetin
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 Ecotourism As A Supportive Component To Rural Development: The Case of Malkara- Elmalı Village Özet
Gülsel Çiftçi, Ali Çakır, Gülay Çakır
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık EĞİTİMİN KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMESİ Özet   PDF
Salih Öztürk, Selen Çoltu
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME ARASI İLİŞKİDE KALDOR YASASININ TÜRKİYE DE 2004-2015 DÖNEMİ EKONOMETRİK ANALİZİ Özet   PDF
Elif Erbelet
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık EKONOMİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
İsmihan Duran, Mehmet Sadık Aydın
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 EKONOMİK KALKINMADA TARIMIN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME/THE ROLE OF AGRICULTURE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: AN ASSESSMENT ON TURKEY Özet   Başlıksız
Recep ERBAY
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 ENGELLİLERİN VERGİSEL AVANTAJLARI/TAX ADVANTAGES OF DISABILITIES Özet   Başlıksız
Hayriye IŞIK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Establishing Tendencies of Investment Policy of Pension Insurance Companies in Bulgaria / Bulgaristan’da Emeklilik Sigortası Şirketlerinin Yatırım Politikası Eğilimlerinin Oluşumu Özet   Başlıksız
Nikolina Yankova Mareva
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMANIN ARACILIK ROLÜ: ANTAKYA TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Özet   PDF
Hüseyin Altay, Bora Dedeoğlu
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ETNİK-KÜLTÜREL ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE BİR YÖNTEM OLARAK ÖZYÖNETİM HAKLARI VE KÜRT SORUNU Özet   PDF
Gökhan Oğuz
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Özet   PDF
Hilal Şeker, Baki Demirel, İlhan Eroğlu
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 EV HANIMLARININ HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Gamze Işık, Murat Selim Selvi
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Evaluation Of Bank Mergers Within the Context of Competition Law and the Permit Which Will Be Given to Proposed Bank Mergers by the Competition Board / Banka Birleşmelerinin Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi ve Banka Birleşmelerine Rekabet Kurul Özet   Başlıksız
Seda Ş. Güngör
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 EVALUATION OF RESOURCES FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN THE REGION OF TETEVEN MOUNTAINS THROUGH THE EXAMPLE OF RIBARITSA RESORT IN BULGARIA Özet   PDF
Zlatka GRIGOROVA, Ekaterina ARABSKA
 
Toplam 163 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494