Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 Everybody’s Talkin’ ‘bout God’s Little Acre: Who Owns the Property When a Segment of a Church Leaves the Denomination? / Herkes Tanrı’nın Küçük Kilise Bahçesini Konuşuyor: Bir Zümre Kilise Birliğinden Ayrılınca Mülkiyet Sahipliği Kimdedir? Özet   Başlıksız
Carol Rasnic
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Factors Affecting the Academic Success of the Pupils: Macroeconomic Evidence From the Achievement Determination Examination Results of Istanbul Districts / Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: İstanbul İlçelerinin Başarı Belirleme Sınavı Özet   Başlıksız
Ertuğrul Üstün Geyik
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Hakan Vargün, Hasan Uygurtürk
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık FİRMALAR İÇİN LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDA BİR ÖDÜNLEME VAR MI? BİST ÖRNEĞİ Özet   PDF
Emin Hüseyin Çetenak, Elif Acar
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık FİRMALARIN LİKİTİDE YAPISININ ANALİZİ Özet   PDF
Hande Özolgun
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE STRATEJİ: SAĞLIK SİSTEMİNDE SEVK ZİNCİRİ Özet   PDF
Emel Başol
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ İŞ FİKRİ GELİŞTİRME: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI/ ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURSHIP JOB DEVELOPMENT: A CASE STUDY ON VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS Özet   PDF
Ezgi CEVHER, Hasan YÜKSEL
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık HASTANE İŞLETMELERINDE ETKIN İLAÇ STOK KONTROLÜ: PAMUKKALE ÜNIVERSİTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Sabit Uygun, Vahit Yiğit
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık HASTANELERDE AYAKTAN VAKA BAŞI ÖDEME MODELİ: POLİKLİNİK MALİYETLERİ İLE GERİ ÖDEME FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Vahit Yiğit
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık HATAY BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNDE KARAR VERME SÜRECİNE BELEDİYE BÜROKRASİSİNİN KATILIMI Özet   PDF
Yakup Bulut, Zehra Kurt
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık HAZIR GİYİM MODA REKLAMLARI VE ÇOCUK BEDENİNE YÖNELİK İMGESEL BASKI: KOTON ÖRNEĞİ Özet   PDF
Doğan Aydoğan
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA Özet   PDF
Muhammet Emin Şişman, İstemi Çömlekçi, Özkan Şahin
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık İÇ KONTROL YAPISININ KURUMSAL YÖNETİMDE ARTAN ÖNEM VE ÖNCELİĞİ Özet   PDF
Sudi Apak, Mikail Erol, Muhsin Aslan, Hasan Gül
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık İHRACATIN EKONOMİK VE POLİTİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ UYGULAMASI Özet   PDF
Emin Ahmet Kaplan, Melike Rana Dayıoğlu
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 İLK ANAYASA ( 1876 KANUN-İ ESASİSİ) Özet   Başlıksız
Müzehher YAMAÇ
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık İNŞAAT SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ VE EKONOMİK ETKİLERİNİN YORUMLANMASI Özet   PDF
Abdullah Emre KELEŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 INTEREST RATE PASS-THROUGH IN BULGARIA/ BULGARİSTAN’DA FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİ Özet   Başlıksız
Dimitrina STOYANCHEVA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Investigating the Relationship Between Trust to Manager and Trust to Organization in Service Sector / Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi Özet   Başlıksız
Turhan Erkmen
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 INVESTIGATION OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS' PERSPECTIVES ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP Özet   PDF
pınar yürük, Özlem Tan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Investment Intermediation and Investment Consultancy in Bulgaria– Status and Problems / Bulgaristan’da Yatırım Aracılığı ve Yatırım Danışmanlığı – Durum ve Sorunlar Özet   Başlıksız
Mariana G. Assenova
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık İSLAM EKONOMİSİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ Özet   PDF
Veli Sırım
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Özet   PDF
Davuthan Günaydın, Mustafa Kor
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KADIN YOKSULLUĞUNU ÖNLEMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: KADIN KOOPERATİFLERİ VE MİKRO KREDİ UYGULAMALARI Özet   PDF
Nilüfer Serinikli
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KAMU ÇALIŞANLARININ NORM KADRO ALGISI: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Cemal İyem, Yasemin Özdemir, Gamze Arslan Dişli, Canan Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 KAMU EKONOMİSİNDE YENİ YÖNELİMLER: SANAT EKONOMİSİ VE TEMELLERİ Özet   PDF
Hayriye ISIK
 
Toplam 163 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494