Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KAMU HİZMETLERİ VE FİNANSMANI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİKLERİ Özet   PDF
Harun Kılıçaslan
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 KARAR BİRİMİ KURAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ: 1 MART 2003 TEZKERESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Fatma Anıl Öztop
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KENT MERKEZLERİNDE KENT MOBİLYALARININ TASARIM YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ PROJELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Özet   PDF
Pınar Öztürk Demirtaş, Seda Hilmiye Bostanci
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KENTSEL ALTYAPI MODELLERİ VE BU MODELLERİN FARKLİ SEKTÖRLER İÇİNDE KARŞILASTIRILMASI Özet   PDF
Osman Şimşek, Abdullah Yinanç
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KIRILGAN SEKİZLİ OLARAK ADLANDIRILAN ÜLKELERİN YAŞANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Arzu Organ, Ali Katrancı
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık KİŞİSEL GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİNDE TRANSFER GELİRLERİNİN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Tahsin Karabulut, Levent Ahi, Zeynep Gürsoy
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 KRİZ YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ULUSLARARASI BİR OTELİN KRİZ YÖNETİM PLANININ ANALİZİ Özet   PDF   PDF
Gülsel Çiftçi
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 KRİZLERİN GİDERİLMESİNDE MALİ ALAN YAKLAŞIMI Özet   Başlıksız
Erdem YAVUZ
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ Özet   PDF   PDF
Lütfiye Can, Nihat Kaya
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN FİNANSMANI Özet   PDF   PDF
Emin Dedebek
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 Labor Potential of Agriculture in the Republic of Bulgaria / Bulgaristan’da Tarımsal İşgücü Potansiyeli Özet   Başlıksız
Milka Angelova
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Legal Aspects Of Regional Development / Bölge Kalkınmasının Hukuki Düzeni Özet   Başlıksız
Müslüm Akıncı
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) LOJİSTİK BÖLÜMLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ: ÖRNEK BİR SAHA ARAŞTIRMASI Özet   PDF   PDF
Selçuk Korucuk, Yasemin Tatlı
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MAĞAZA ZİNCİRLERİNİN LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİNLİĞİ Özet   PDF
Cengiz Duran, Sema Behdioğlu
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 MAHKÛMLARIN SUÇ ÖNCESİ YAŞAMLARINDA EKONOMİK YÖNDEN DEZAVANTAJLI OLMALARININ SUÇ İŞLEME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: ANKARA CEZAEVLERİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Caner Çakmak
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 MEASURING THE INTEREST LEVEL OF INDEPENDENT AUDITORS IN IAS 2-INVENTORIES: A CASE STUDY FOR THE CITY OF AFYONKARAHISAR Özet   PDF   PDF
Halim Sözbilir, Arif Arifoğlu
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MEKANSAL YENİDEN YAPILANMADA SINIR TANIMAYAN KENT BÖLGELER Özet   PDF
Sevinç Bahar Yenigü, Aslı Gürel Üçer, Çiğdem Varol, N. Aydan Sat
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZBANKASI Özet   PDF
Bahar Burtan Doğan, Zeki Akbakay
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MESLEK ODASINDAN MEMNUNİYET VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KENDİNE SAYGI ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ Özet   PDF
Rahmi YÜCEL, Onur ÖZEVİN
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MİNTZBERG’İN YÖNETSEL ROLLERİNİN YÖNETİCİ DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Özet   PDF
İlke Başarangil
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MÜLTECİ ESNAF SORUNLARI: MERSİN’DEKİ SURİYELİ ESNAFLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Ayşehan Çakıcı, Şenay Yılmaz, A.Celil Çakıcı
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MÜLTECİLER SORUNU, GERİ KABUL ANTLAŞMASI VE TÜRKİYE-AB VİZE PAZARLIĞI Özet   PDF
Haydar Efe
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık MUSUL OPERASYONUNUN STRATEJİK ÖNEMİ ÜZERİNE Özet   PDF
Ensar Nişancı
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 NEOKLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: THORSTEIN BUNDE VEBLEN Özet   PDF
SEMA YILMAZ GENÇ, MEHMET EMİN YARDIMCI
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ÖRGÜT OLÇEĞİ VE YAŞININ YENİ YÖNETİM TEKNİKLERİNİN İLGİLİ ÖRGÜTLERDE BENİMSENMESİ KARARI ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Mehmet Eymen Eryılmaz, Esen Kara, Duygu Acar Erdur, Ebru Aydoğan, Olcay Bektaş, Gülcan Petriçli
 
Toplam 163 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494