Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ÖRGÜT VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI İÇİN YAKIN İLİŞKİLERDE YAŞANTILAR ENVANTERİNİN KISA FORMUNUN (YİYE-II-K) PSİKOMETRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Ömer Lütfi Antalyalı, Ahmet Sait Özkul
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI VE BAŞ ETME YOLLARI: TEKİRDAĞ ADLİYESİ ÖRNEĞİ/ SOURCES OF ORGANIZATIONAL STRESS AND WAYS OF COPING WITH STRESS: TEKIRDAĞ COURTHOUSE EXAMPLE Özet   PDF
Murat Selim SELVİ, Yaşar ERDEM, Yasemin KAYAR
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık OSMANLI KADINININ “TEŞEBBÜS” KAVRAMINA YAKLAŞIMI “KADINLAR DÜNYASI DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Özet   PDF
Hatice Baysal, Ahmet Sait Özkul
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 PERAKENDE GİYİM MAĞAZALARINDA ÇALIŞAN SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN MOTİVASYON ETKİLEYİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA Özet   Başlıksız
Yeliz BAŞ
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık PETROL FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ İLİŞKİSİ Özet   PDF
Hasan Ayaydın, Abdulkadir Barut
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 REGIONAL POLICY AND SUSTAINABLE GROWTH IN BULGARIA Özet   Başlıksız
Veneta GAYDARDZHİEVA
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: BİR KAMU HASTANESİNDEKİ ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Pınar Eda Öksüz, Ayşe Uğun, Şebnem Özdem
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROAKTİF KİŞİLİK YAPILARI İLE DUYGUSAL BULAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Nurdan Oral Kara, Aslı Vergili, Ramazan Erdem
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SAĞLIK KURUMLARINDA GÖRÜLEN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Dilruba İzgüden, Selin Eroymak, Ramazan Erdem
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE HASTA HEKİM İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emir Hasan Ölmez, Onur Burak Barkan
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE TURİZM GELİRİ İÇERİSİNDEKİ PAYI: 2000-2015 Özet   PDF
Derya Baysal
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 SEGMENTATION OF FEMALE APPAREL MARKET THROUGH CONSUMER DECISION-MAKING STYLES Özet   PDF (English)
seda yıldırım, Kenan Aydın, Erol Ustaahmetoğlu
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SERMAYE YAPISI İLE FİRMA PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİST’DE KAYITLI TURİZM SEKTÖRÜNDE TESPİTİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Özet   PDF
Doğan Kutukız, Emre Ergun, Birol Öztürk, Emine Özdek
 
Cilt 2, Sayı 3 (2013): Ocak 2013 Social Welfare Dimension of Mergers and Acquisitions / Birleşme ve Satın Almaların Toplumsal Refah Boyutu Özet   Başlıksız
Sevilay SARICA
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO’NUN DÖNÜŞÜMÜNÜN TÜRKİYE’NİN BALKANLAR POLİTİKASINA ETKİSİ Özet   PDF
Sait Sönmez
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Some Performance Indicators of Main Irrigation Cooperatives in Terms of Rural Development in East Thrace Region / Trakya’daki Başlıca Sulama Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri Özet   Başlıksız
Erol Özkan, Harun Hurma
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT DEPRESYONUNUN ARACILIK ETKİSİ Özet   PDF
Ali Erbaşı, Zehranur Sanioğlu
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 SUBSİDİARİTE (YERELLİK) İLKESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI Özet   PDF
Hakan Cavlak
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ AMBALAJ TASARIMINA ETKİLERİNİN İRDELENMESİ Özet   PDF
Ceyda Özgen, Nigan Beyazıt
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 TARIM SEKTÖRÜNDE HAVA RİSKİNE KARŞI FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLER VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ Özet   PDF
Turgut Özkan
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 TEKİRDAĞ İLİNİN VERGİSEL YÖNÜYLE ANALİZİ Özet   PDF
Hayriye Işık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 The Adventure of “Private Equity” in Turkey- An Opportunity Search for a Model / “Girişim Sermayesi” nin Türkiye Serüveni-Bir Modele Yönelik Fırsat Arayışı Özet   Başlıksız
Hakan Kildokum
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 The Enterpreneurship Competency in Turkiye / Türkiye’de Bir Yetkinlik Olarak Girişimcilik Özet   Başlıksız
Çiğdem Vatansever
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık THE FINANCING OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS EUROPEAN UNION PRACTICES AND TURKEY Özet   PDF (English)
Abdullah YİNANÇ
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 THE HIGHER ECONOMIC EDUCATION IN BULGARIA Özet   Başlıksız
Todorka ATANASSOVA – KALAYDZIEVA, Nadka KOSTADINOVA
 
Toplam 163 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494