Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 THE IMPACTS OF COMPLAINT SATISFACTION ON CORPORATE REPUTATION, NEGATIVE WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION INTENTION AND REPURCHASE INTENTION Özet   PDF
Adnan Duygun, Ahmet Menteş
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 The Importance of Logistics From The Respect of Regional Development, Problems and Solutions: The Case of East Thrace / Bölgesel Kalkınma Açısından Lojistiğin Önemi ve Sorunlar, Çözüm Önerileri: Trakya Bölgesi Örneği Özet   Başlıksız
Salim Şengel
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 The Legal Framework of Business Relation Between the Main Employer and the Sub-Employer in the Context of the Turkish Labor Law No. 4857 / Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Yasal Çerçevesi Özet   Başlıksız
Alpay Hekimler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 The Levels Of Collective Bargaining in Turkey and New Developments/ Türkiye'de Toplu Pazarlık Düzeyleri ve Yeni Gelişmeler Özet   Başlıksız
Ayhan Görmüş
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 THE LOCAL ELITES IN MATIGARI BY NGUGI WA THIONG’O/ NGUGI WA THIONG’O TARAFINDAN YAZILAN MATİGARİ ‘DEKİ YERLİ SEÇKİNLER Özet   PDF
Cengiz KARAGÖZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 The Role of Women Entrepreneurship For the Regional Development / Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Rolü Özet   Başlıksız
Burçin Çetin Karabat, Özge Alev Sönmez
 
Cilt 1, Sayı 2 (2012): Temmuz 2012 The Study Of Flour And Bakery Product Companies In Turkey In Terms Of Marketing Management: The Example Of The Role Of Edirne / Türkiye’deki Un Ve Unlu Mamul Işletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açisindan Incelenmesi: Edirne Ili Örneği Özet   Başlıksız
Ömer Azabağaoğlu, Volkan Demirarslan
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TIBBİ HİZMETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TEKNOLOJİSİNİN EKONOMİK ANALİZİ Özet   PDF
Vahit Yiğit
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Tourism-Oriented Entrepreneurship Strategies in Kirklareli City Center / Kırklareli İl Merkezinde Turizme Yönelik Girişimcilik Stratejileri Özet
Derman Küçükaltan, Yasemin Bilir
 
Cilt 3, Sayı 5 (2014): Ocak 2014 TÜKETİCİLERİN MOBİL KUPLARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE BİR ARAŞTIRMA Özet   Başlıksız
Ruziye COP, Çiler GÜLEN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 TÜKETİCİLERİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMLERİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞSAL VE KİŞİLİKSEL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: GIDA ALIŞVERİŞLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAM Özet   PDF
Yeliz Baş, Semih Okutan, Remzi Altunışık
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİYAT KATILIKLARI Özet   PDF   PDF
Bige Küçükefe
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE VE BALKAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK SORUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI Özet   PDF
Nagihan Durusoy Öztepe, Sezgi Akbaş
 
Cilt 4, Sayı 8 (2015): Temmuz 2015 TÜRKİYE-AFRİKA TİCARİ İLİŞKİLERİ: 2009-2014 DÖNEMİ Özet   PDF
Oktay Salih Akbay
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇ GELİRLERİNİN GELİŞİMİ: 1990-2015 DÖNEMİ Özet   PDF
Hakan Yavuz
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE BİR PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ OLARAK ENFLASYON HEDEFLEMESİ: DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Özet   PDF
İlhan Eroğlu, Nagehan Karanfil
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER HESABININ ÖDEMELER DENGESİ İÇİNDEKİ YERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ Özet   PDF
Bige Küçükefe, Dündar Murat Demiroz
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DAHA KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞMA SÜRECİNDE GAYRİMENKUL DANIŞMANLARININ ROLÜ Özet   PDF
Elif Karakurt Tosun
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) TÜRKİYE’DE KIRSAL TURİZM DESTİNASYONLARININ REKABETÇİ GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK ÖNERİLER Özet   PDF   PDF
Bilge Karamehmet, Gökhan Aydın, C. Uğur Özgöker
 
Cilt 6, Sayı 11 (2017): OCAK 2017 TÜRKİYE’DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE AKUAKÜLTÜR SEKTÖRÜNÜN EKONOMİYE KATKISI Özet   PDF   PDF   PDF
Hamdi Aydın
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ YAPISI VE PARA KURALI: 1990-2013 DÖNEMİ/ THE STRUCTURE OF MONETARY POLICY AND MONETARY RULE IN TURKEY DURING THE PERIOD 1990-2013 Özet   PDF
Nüket Kırcı ÇEVİK, Vedat PAZARLIOĞLU
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2000-2015 DÖNEMİ İÇİN ARDL MODELİ İLE AMPRİK BİR ANALİZ Özet   PDF
Abidin Öncel, Veysel İnal
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI ( TRABZON İLİ ÖRNEĞİ) Özet   PDF
Berna Hasanbaşoğlu, Özlem Durgun
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 TÜRKİYE’DEKİ REEL ÜCRETLER KONJONKTÜR YÖNLÜ MÜDÜR?/ARE THE REAL WAGES IN TURKEY PROCYCLICAL? Özet   PDF
Hayrettin KESGİNGÖZ
 
Cilt 5, Sayı 9 (2016): Cilt 5 Sayı 9 TÜRKİYE’DEN BALKAN YARIMADASI’NA DÜZENLENEN PAKET TURLARIN İNCELENMESİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ) Özet   PDF
MERVE OFLUOĞLU
 
Toplam 163 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2146-8494