Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KIBRIS SORUNU Özet   PDF   PDF
Özlem Tan
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 TÜTÜN TÜKETİMİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜTÜN KONTROL POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME/ THE ECONOMIC IMPACT OF TOBACCO CONSUMPTION AND A DETERMINATION OF TOBACCO CONTROL POLICIES Özet   PDF
Emel BAŞOL, Songül CAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 Two Sides Of The Coin: New Development Paradigm and Poverty Reduction Strategies / Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri Özet   Başlıksız
Denizcan Kutlu
 
Cilt 5, Sayı 10 (2016) ÜÇ KUŞAK KADIN TÜKETİCİNİN LÜKS MARKA TAKLİTLERİNİ SATIN ALMAYA YÖNLENDİREN FAKTÖRLER Özet   PDF   PDF
Ruziye Cop, Nergiz Gülez
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 ULUSLARARASI ÖRGÜT METİNLERİNDE YÖNETİŞİM VE TÜRKİYE PRATİĞİ: TEORİDEN UYGULAMAYA BİR İNCELEME /THE GOVERNANCE AND THE PRACTICE OF TURKEY IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS TEXTS: AN ANALYSIS FROM THEORY TO PRACTICE Özet   Başlıksız
Eren DELİCE
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 ULUSLARARASI RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AÇISINDAN DEUTSCHE WELLE (DW)’NİN KAMU DİPLOMASİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ/ THE ROLE AND IMPORTANCE OF DEUTSCHE WELLE (DW) IN PUBLIC DIPLOMACY IN TERMS OF INTERNATIONAL RADIO AND TELEVISION BROADCASTING Özet   PDF
Bülend Aydın ERTEKİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2012): Ocak 2012 UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN UNION AND EXAMPLES OF TRAKYA REGION Özet   Başlıksız
Füsun Özerdem
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık ÜRÜN UZAYI YAKLAŞIMI GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN TÜRKİYE İBBS DÜZEY 2 BÖLGELERİ İÇİN SINANMASI Özet   PDF
Nuran Coşkun, İsmail Tuncer
 
2016: International Congress of Management Economy And Policy, 2016 Aralık VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
İhsan Cemil Demir
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 VOLATİLİTEDE UZUN HAFIZA VE YAPISAL KIRILMA: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ/ LONG MEMORY AND STRUCTURAL BREAKS ON VOLATILITY: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL Özet   PDF
Emrah İsmail ÇEVİK, Gültekin TOPALOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 7 (2015): OCAK 2015 YAKINSAMA HİPOTEZİ: BALKAN ÜLKELERİ ÖRNEĞİ / CONVERGENCE HYPOTHESIS: THE CASE OF BALKAN COUNTRIES Özet   PDF
Özge BARIŞ TÜZEMEN, Samet TÜZEMEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2013): TEMMUZ 2013 YENİ MEVZUATA GÖRE VERGİ İNCELEMESİ VE MÜKELLEF HAKLARI /NEW LEGISLATION TO THE TAX REVIEW AND TAXPAYER RIGHTS Özet   Başlıksız
Kübra BOZDOĞAN, Selçuk Buyrukoğlu, Doğan Bozdoğan
 
Cilt 3, Sayı 6 (2014): Temmuz 2014 YENİ TEKNOLOJİLERİN YÖNETİCİ ROLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ SAPTAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA/ A STUDY ON THE EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGERIAL ROLES Özet   PDF
Korhan ARUN, Bahar TÜRKAY, Göksel FEN, Gülçe BABACAN, Nursel ATEŞ
 
Toplam 163 ögeden 151 - 163 arası << < 2 3 4 5 6 7 


ISSN: 2146-8494